Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja

Aprófalva Fiatalokért Egyesület

A szervezet címe:
4485 Nagyhalász, Homoktanya, Virág sor 4.

1. Gyermek és ifjúsági programok szervezése. 2. Színjátszás. 3. Családi programok szervezése. 4. Gyermek és ifjúsági táborok szervezésében való részvétel. 5. Kulturális programok szervezése. 6. Sport tevékenység. 7. A település és az ország hagyományainak ápolása, a kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem. 8. Más civil szervezetekkel, önkormányzatokkal való együttműködés, közösségi rendezvényeken, feladatokon való részvétel. 9. Nemzetközi együttműködés határon túli magyarsággal, civil szervezetekkel, városokkal, cserekapcsolatok kiépítése és megőrzése. 10. Szociális tevékenység. 11. Hátrányos helyzetű és fogyatékkal élők segítése, támogatása. 12. Esélyegyenlőség biztosítása. 13. Egészséges életmódra nevelés, prevenció. 14. Adományok gyűjtése, osztása. 15. Közösségfejlesztés, kreatív foglalkozások. 16. Oktatás, felnőttképzés, felzárkóztató képzések szervezése, azokon való részvétel. 17. A település fejlődéséért, haladásáért segítő tevékenységek, zöld övezetek kialakítása, környezetvédelem. 18. A településen élő emberek életminőségének, egészségének, szociális helyzetének segítése, javítása. 19. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében anyagi feltételeinek biztosítására gazdálkodó tevékenységet folytathat, vállalkozhat. 20. Az egyesület ideológiai elkötelezettségétől függetlenül támogat minden olyan kezdeményezést, amely a település kulturális életét gazdagítja. 21. A célok megvalósítása érdekében pályázatokon való részvétel.


© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by