Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja

EFOP-3.3.2 Könyvtári beszámoló az EFOP-3.3.2 pályázathoz

BESZÁMOLÓ AZ EFOP-3.3.2-16-2016-00157 PÁLYÁZATHOZ

 Kedvezményezett: Anóka Eszter Városi Könyvtár

Projekt címe: A nagyhalászi könyvtár hologramja a köznevelésben

Szerződés száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00157

Támogatás mértéke: 100%, 9 981 555.- Ft, azaz kilencmillió-kilencszáznyolcvanegyezer-ötszázötvenöt.

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.06.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.11.30.

Nagy népszerűségnek örvendtek az író-olvasó találkozók. Több osztály is kisebb „rajzos” ajándékokkal készült a következő találkozásokra, amely illusztrációt a szerző könyve alapján készítettek. Sokan és kíváncsian vettek részt az interaktív könyvtárbemutatóinkon, ahol egy hozzájuk közelebb álló könyvtárról kaptak képet. Mindezeken ismereteket a gyakorlatban is kipróbálhatták. Az eszterlánc kézműves foglalkozások - mind az iskolai, mind az óvodai foglalkozások – osztatlan népszerűséget értek el. Minden foglalkozás igyekezett az aktuális jeles naphoz, ünnepkörhöz igazítani foglalkozásait. A népdalkör, moderntánc-kör is elnyerte a résztvevők tetszését, mindenki számára az érdeklődési körének megfelelő foglalkozási formát kínálva. A drámapedagógiai foglalkozások kapcsán olyan jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk, hogy már a drámakör tagjai adták elő műsorukat az egyik adventi gyertyagyújtós hétvégénken. A meseterápia egy különleges alkalom volt arra, hogy az alsó tagozatos gyerekek egy más szempontú megközelítéssel dolgozzák fel olvasmányélményeiket. Az ünnepkörhöz kapcsolódó versenyek, vetélkedők immár nem csak a településünk, hanem a tiszateleki iskola gyerekeinek, pedagógusainak figyelmét is felkeltette, a könyvtárra irányította. Az olvasónapló pályázat, közös versmondás is a sikeres programok közé sorolható. A könyvtári tábor az egyik legnépszerűbb programunkként valósult meg. 2018-2019-ben 2-2 tábort valósítottunk meg 20-20 gyerekkel. Itt tartalommal, örömmel, értékkel, tudással, kikapcsolódással, élménnyel töltöttük meg a résztvevő gyerekek mindennapjait.

A pályázat kapcsán mindenképpen a legfontosabb dolog, hogy erősödött a kapcsolat az oktatási intézmények és a könyvtár között. A folyamatos szervezés sok új arccal hozott össze bennünket, amely kapcsolati tőkét a továbbiakban is igyekszünk kiaknázni. Több programunk, a sikeres megvalósításnak köszönhetően, a pályázat lezárását követően is beépült a könyvtári élet és az oktatási intézmény mindennapjaiba.

Móré Lászlóné

intézményvezető

AEVK, Nagyhalász

 

EFOP-3.3.2-16-2016-00157 PÁLYÁZAT

A nagyhalászi könyvtár hologramja a köznevelésben

 Kedvezményezett: Anóka Eszter Városi Könyvtár

Projekt címe: A nagyhalászi könyvtár hologramja a köznevelésben

Szerződés száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00157

Támogatás mértéke: 100%, 9 981 555.- Ft, azaz kilencmillió-kilencszáznyolcvanegyezer-ötszázötvenöt.

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.06.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.11.30.

Programunk során célunk a szakmai együttműködés erősítése szolgáltatásaink fejlesztésével és kínálatunk bővítésével, segítve az oktató nevelő munkát, a gyermekek személyiségfejlődését és képességiek kibontakozását. A különböző korosztályok számára életkori sajátosságuknak és érdeklődési körüknek megfelelő programelemeket valósítunk meg, melyek egyszerre adnak lehetőséget ismeretszerzésre, innovatív gondolkodásmód kialakítására és a kulcskompetenciák fejlesztésére. A sokszínű foglalkozásokkal, versenyekkel, vetélkedőkkel célunk a résztvevő gyerekek motiváltságának, aktivitásának erősítése, eltérő érdeklődésének kielégítése. A változatos programok támogatják az egyéni képességek kibontakozását, közreműködnek a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában. Törődnek azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek szociális kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadhatnak. Tudatosítják a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékeket, megerősítik a humánus magatartásmintákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva szolgálják a személyiség érését.

Projektünk céljai közül a gyerekek személyiségének fejlesztését elsősorban a drámapedagógia foglalkozás és a meseterápia szolgálja önkifejező, problémamegoldó képességeik fejlesztésével. A különböző viselkedésformák és konfliktusmegoldó minták megismerése hozzájárul a gyerekek személyiségének formálódásához. A versenyek, vetélkedők célja a gyerekek tudásgyarapítása mellett látókörük bővítése, képességeik fejlesztése, a siker- és kudarcélmények megélésével önismeretük segítése. A vetélkedők segítik a további foglalkoztatási formák során megszerzett tudás bemutatását, értékelését. Kézműves foglalkozás sorozatunk célja a gyermekek kézügyességének, kreativitásának, koncentrációjának fejlesztése, és az önállóan létrehozott alkotás örömének megismertetése. A foglalkozásokkal, a csapatban zajló vetélkedőkkel közösségszervezési folyamatokat is elő kívánjuk segíteni. A csoportos együttlét feltételezi a nyitottságot, empátiát, szociális interakciót, így hozzájárul az együttműködési kompetencia fejlesztéséhez, mely alapja a közösségépítésnek. A változatos tevékenységformákkal az ismeretbővítés és személyiségfejlesztés mellett példát mutatunk a célcsoport számára a szabadidő tartalmas eltöltésére is.

 

Móré Lászlóné

intézményvezető

AEVK, Nagyhalász


© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by