Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja

TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00019„Kerékpárosbarát fejlesztés Nagyhalászban a József Attila és Ibrányi utcákban”

 

„Kerékpárosbarát fejlesztés Nagyhalászban a József Attila és Ibrányi utcákban”

TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00019

 

PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

 

kedvezményezett neve: Nagyhalász Város Önkormányzata

támogatás összege: 98.378.421 Ft

támogatás mértéke: 100 %

a projekt befejezési dátuma: 2019.05.31.

 

PROJEKT TARTALMÁNAK RÖVID BEMUTATÁSA

Nagyhalász Város Önkormányzata kerékpárutat építet a város József Attila és Ibrányi utcáin. A fejlesztés keretében 778 m hosszúságú kerékpárút került kivitelezésre irányhelyes, nyitott kerékpársáv kialakításával. A fejlesztést az önkormányzat konzorciumban valósította meg, konzorciumi partnere: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal.

A projekt célja Nagyhalász városrészen a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedés megvalósítása, a városrész kerékpáros barát területté alakítása.

Az önkormányzat tulajdonában lévő József Attila utcába 6 db másik önkormányzati utca csatlakozik és vezeti a forgalmat az állami közutak felé. A József Attila utcán található 5 kereskedelmi egység és 1 óvoda. Az adatok is igazolják, hogy az egyik legforgalmasabb utcája Nagyhalásznak. Az érintett szakaszon Ibrányi és József Attila utcákon – kerékpáros közlekedést elősegítő kerékpársáv kialakítása, valamint a kerékpársáv kialakításának folyamodványaként burkolat felújítások, járdaépítés és csapadékvíz elvezetés kialakítása történt meg azért, hogy a biztonságos közlekedés feltételeit meg tudja teremteni a település vezetése.

A József Attila utca érintett szakaszán, az aszfaltburkolat szélessége 3,5 -3,8 méter között változott. A Kossuth utca felőli szakaszon, az üzlettulajdonos kiegészítette az aszfaltburkolatot saját kivitelezésben, ennek a burkolatnak a minősége, teherbírása bizonytalan volt. Az utcán, a csapadékvíz elvezetés, vízelvezető árkokkal volt megoldva. Az utcában, a gyalogosok és kerékpárosok, a személygépkocsikkal egy közlekedési felületen, a korábbi aszfaltburkolaton közlekedtek.

Fentiek alapján, jogos igényként merült fel, hogy a kerékpáros forgalom el legyen választva a gépjárműforgalomtól.

Az aszfaltburkolat felületi egyenetlenségeit, marással, illetve kiegyenlítő réteggel egyenletessé kellett tenni. A kiegyenlítéssel egyidejűleg ki kellett alakítani a burkolatszélesítés alapréteget. Az alaprétegek elkészülte után, a teljes burkolatfelület egységes kopóréteget kapott. A tevékenység eredményeként létrejött a településrész kerékpárforgalmi alaphálózata 0,778 km hosszan. A Nyíregyháza – Szabolcs – Tokaj meglévő kerékpárút hálózathoz csatlakozik a megvalósított rész. A kerékpárút a 3821–es út mellett elhaladó kerékpárútból az Ibrányi utcán keresztül a József Attila utcán tovább az állami tulajdonú 3834-es út becsatlakozásában (a Kossuth utca) végződik. Az önkormányzat Tiszatelek községgel közösen tervezi a két települést összekötő kerékpárút megépítését, mely tovább haladna Dombrád – Kisvárda irányába.

A beruházással egyidejűleg, az utcában található meglévő csapadékvíz elvezető rendszert is át kell alakítani a megváltozott útszélességi paraméterek miatt.

 

A fejlesztés keretében az alábbi műszaki tevékenységek kerültek megvalósításra:

  • meglévő út burkolatának felújítása, szélesítése,
  • nyitott kerékpársáv kialakításra 1,25 m szélességben,
  • csapadékvíz elvezetése,

 

Az elkészített út és kerékpársáv keresztmetszeti paraméterei:

  • Aszfaltburkolat teljes szélessége: 6,00 méter
  • Átjárható, burkolati jellel ellátott kerékpársáv (kétoldali) szélessége: 1,25 – 1,25 méter
  • Forgalmi sáv: 3,50 méter

 

A fejlesztés által érintett terület természetvédelmi- és tájvédelmi területet nem érintett, a létesítmények elősegítik a természetes környezet fenntartását és megóvását.

A projekt keretében az önkormányzat a közlekedést népszerűsítő, közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampányt valósított meg.

A fejlesztés eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe, a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. A fejlesztés elősegíti Nagyhalász lakosainak a mobilitását, a munkahelyek környezetbarát elérését, a foglalkoztatás növekedését a már meglévő Nyíregyháza – Szabolcs - Tokaj kerékpárútba történő becsatlakozás révén. A beruházás közvetett gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, elősegíti a munkaerő mobilitását.

A fejlesztés hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető települési környezet kialakulásához valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak teljesüléséhez.

 

Projekt komplexitása

A beruházás biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. A műszaki dokumentáció kidolgozása a szükséges egyeztetések (KHT, tervzsűri, civil szervezetek, stb.) és a jogszabályi feltételek teljesítésével készültek. Szemléletformáló kampány valósult meg.

A beruházás hozzájárul a közlekedésbiztonság javításához, a tervezés és megvalósítás során a közlekedésbiztonsági szempontok kiemelt figyelmet kaptak. A beruházás megvalósítása nem vezetett a környezet indokolatlan károsításához. A tervezett létesítmények elősegítik a természetes környezet fenntartását és megóvását.

 

Fenntarthatóság

Az önkormányzat a program folytatását tervezi, a jövőben a település további részeinek kerékpáros baráttá alakítására törekszik. A jelenlegi fejlesztés a kerékpárforgalom alaphálózatának kialakítását jelentette. A pénzügyi fenntarthatóság biztosított, az önkormányzat ellátja az útszakasz fenntartási tevékenységét.

 

Esélyegyenlőség

A beruházás a biztonságos közlekedés feltételeit teremti meg a kerékpárosok, de mindenekelőtt a gyerekek, idősek és fogyatékkal élők közlekedésbiztonságának a javítása érekében.

A projektbemutató letöltése .doc verzióban ITT!


© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by