Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja

Nagyhalászi Református Óvoda

Az óvoda nevelő intézmény, s legfőbb célja a gyermek képességeihez, fejlődési üteméhez alkalmazkodó komplex személyiségfejlesztés. Tudjuk, hogy minden szülő a legfőbb, a legjobb emberi értékeket próbálja átadni a gyermekének - szeretetet, biztonságot, boldogságot, tudást, kultúrát, hitet és reményt. Az óvodai nevelés keretében, a családi nevelésre alapozva neveljük a gyermekeket. Az alapprogram és az erre épülő helyi nevelési programunk abból a tényből indul ki, hogy az óvoda nem iskola, s nem vállalhatjuk fel annak funkcióit. A gyermekkor szépségeit, értékeit meg kell őriznünk. Feladatunk, hogy a gyermek életkorának megfelelően mintegy "anyaölben"- lehetőségeket kapjon játékra, a spontán utánozásos tanulásra. Óvodánk gyermek-centrikus, a harmonikus fejlődéshez vezető út alapja a játékos tevékenységekre épített népi és helyi hagyományok ápolása. Céljaink, feladataink megvalósításához szükségünk van a családdal való jó kapcsolatra. Arra törekszünk, hogy óvodánk vonzó legyen a családok számára, és programunkkal biztosítsuk a gyermekszemélyiség fejlődését, egyéni képességeinek megfelelő fejlesztését.

Óvoda weboldala: http://nagyhalaszireformatusovoda.blogspot.hu/


© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by