Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja

EFOP-3.7.3-16-2017-00202"Mindent tudni akarok! - Egész életen át tartó tanulás Nagyhalászban"

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztése Operatív Program keretén belül 20 172 772.- Ft, azaz húszmillió-százhetvenkétezer-hétszázhetvenkettő forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és az Anóka Eszter Városi Könyvtár konzorcium.

 

A projekt címe: Mindent tudni akarok! - Egész életen át tartó tanulás Nagyhalászban

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.06.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.05.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00202

 

A program célcsoportja:

- a lakosság, különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevők, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek

 

Program célja:

A mai tudásalapú társadalomban annak van igazán esélye, aki képes a folyamatos tanulásra, ismeri az önálló információszerzés forrásait. Kulturális intézményként a célcsoport minden tagja számára egyenlő esélyeket biztosítunk a szolgáltatásainkhoz való hozzáférésre, hogy csökkentsük a szociokulturális és területi egyenlőtlenségeket. Ezzel célunk a művelődési esélyek demokratizálása a célcsoport társadalmi helyzetétől függetlenül. A változatos programok során az ismeretek átadásával célunk azon készségek fejlesztése, melyek képessé teszik a célcsoportot az életen át tartó tanulásra. Fontosnak tartjuk, hogy külön tekintettel legyünk a fogyatékkal élőkre, mind az épületeink kialakításában, mind a képességeiknek megfelelő tanuláshoz való hozzáférés biztosításában. Mind a művelődési ház, mind a könyvtár épülete teljes mértékben akadálymentesített.

Programunk során változatos témájú foglalkozásokat valósítunk meg, melyek egyszerre adnak lehetőséget ismeretszerzésre, személyiségfejlesztésre és szociális kompetenciák fejlesztésére. A sokszínű tanulási programokkal célunk a résztvevők motiváltságának és aktivitásának erősítése az egész életen át tartó tanulásban való részvételre. A programok támogatják az egyéni képességek kibontakozását, a megszerzett készségek elősegítik a munkaerőpiacra és a társadalmi, illetve közéletbe való visszatérést. Kulturális intézményként fontosnak tartjuk, hogy a célcsoport ismerje meg az általunk nyújtott szolgáltatásokat, bátran jöjjenek be és legyenek aktív részvevői a különböző programjainknak. Programunk során célunk a szakmai együttműködés erősítése szolgáltatásaink fejlesztésével és kínálatunk bővítésével, a minőségi szolgáltatások folyamatos fenntartásával, ellenőrzésével és a folyamatokba történő beavatkozással. Mivel a klubok, egyesületek összetétele teljesen eltérő korosztályokból tevődik össze, így ez jelentősen megkönnyíti a település különböző korosztályainak elérését. A projektben összeállított programok tekintettel vannak az alkalmazott, társadalom és természettudományok széles körének felölelésére, valamint a korosztályi különbségekből adódó igényeket is figyelembe veszik. A tanulási formák a kognitív, személyes és szociális kompetenciákat fejlesztik.

Tanfolyamjaink célja olyan ismeretek, szaktudás elsajátítása, melyek elősegítik a munkaerőpiacra való visszatérést. A havi szakkörök és műhelyfoglalkozások változatos témákkal hozzájárulnak a résztvevők ismeretbővítéséhez, olvasási készségük, kulturális kifejezőkészségük, kreativitásuk, koncentrációjuk fejlesztéséhez. A művészeti csoport tanuló-önképző tevékenységének eredményességét szakértő karvezető alkalmazásával segítjük. Az ismeretterjesztő előadással olyan témájú előadásokra invitáljuk a résztvevőket, amelyek ismeretanyaga a mindennapi élet során hasznosítható. A szabadegyetemek keretében megszervezett rendezvényeken a célcsoport tagjai olyan lokális információhoz, tudásanyaghoz jutnak, amelyek a mindennapi életük során hasznosítható. Ez nemcsak az egyén komfortérzetét növeli, hanem befolyásolja abban a döntésében is, amikor a településen vállal szerepet a későbbiek folyamán. Így maga a program hosszútávon hozzájárul az egyéni boldogulás mellett a közösség megtartó erejéhez, a társadalmi kohézió erősítéséhez is.

A célcsoportunkon belül magas a hátrányos helyzetűek aránya, akiknek az általunk kínált alkalmakon kívül, talán nincs is más lehetőségük ilyen tevékenységformák kipróbálásához.

A csoportos foglalkozásokkal a közösségszervezési folyamatokat is elő kívánjuk segíteni. A csoportos együttlét feltételezi a nyitottságot, empátiát, szociális interakciót, így hozzájárul az együttműködési kompetencia fejlesztéséhez, mely alapja a közösségépítésnek.

A változatos tevékenységformákkal az ismeretbővítés és személyiségfejlesztés mellett példát mutatunk a célcsoport számára a szabadidő tartalmas eltöltésére is.

A célcsoport számára életkori sajátosságuknak és érdeklődési körüknek megfelelő programelemeket valósítunk meg, melyek egyszerre adnak lehetőséget ismeretszerzésre, innovatív gondolkodásmód kialakítására és az alapkompetenciák fejlesztésére.

A kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a társadalmi, ill. közéletbe való visszatérés érdekében különböző tanfolyamokat és havi szakköröket szervezünk. Tanfolyamjaink elősegítik még a formális oktatásba való visszatérést vagy belépést az egész életen át tartó tanulási tevékenységek által minden korosztály érdeklődési köreit felölelve. A tanulás tanulásának támogatására, az önképzésre adnak lehetőséget a műhelyfoglalkozások és havi szakkörök kötetlen ismeretszerzés formájában. Az állampolgári kompetencia, a kulturális kifejezőkészség és a tudományos magyarázatok alkalmazásának képessé tételét szolgálja az ismeretterjesztő előadássorozat és a szabadegyetem keretében szervezett Helytörténeti konferencia ill. az Értéktár Bizottság ismereteit átadó, feltáró rendezvényünk. Utóbbi kettő a lokálpatriotizmus erősödését magában hordozva, a település megtartó erejéhez is nagyban hozzájárul, fontossá, az érdeklődés középpontjába téve a közeget, amelyben élünk. Kulturális intézményként a célcsoport minden tagja számára egyenlő esélyeket biztosítunk a szolgáltatásainkhoz való hozzáférésre, hogy csökkentsük a szociokulturális és területi egyenlőtlenségeket. Ezzel célunk a művelődési esélyek demokratizálása a célcsoport társadalmi helyzetétől függetlenül.

Megvalósuló tanulási formák:

Tanfolyamok:

Hobbi - Virágkötő tanfolyam

Fotó-tanfolyam

Szappankészítő tanfolyam

Papírfonás újrahasznosítással

Patchwork tanfolyam

 

Havi szakkörök:

Fazekas kör

Táncház

Népdalkör

Anóka Olvasókör

Halász Ásványkör

 

Ismeretterjesztő előadássorozat:

Felnőtt Tanoda

 

Műhelyfoglalkozás:

Kreatív anyuci

Gyékényfonás

Alkoss Szabadon!

 

Szabadegyetem:

Helytörténeti konferencia

Nagyhalászi Értéktár

Letölthető formátum: ide kattintva elérhető


© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by