Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja

EFOP-3.3.2-16-2016-00137 Tudásgyarapítás a közművelődés segítségével

 

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül 24.993.626 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház.

A projekt címe: Tudásgyarapítás a közművelődés segítségével

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.06.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.05.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00137

 

A program célcsoportja

-           óvodai nevelésben résztvevő gyermekek

-           köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók

 

Programunk célja: Szeretnénk hozzájárulni a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli, és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, tudásgyarapításához. A különböző korosztályok számára életkori sajátosságuknak és érdeklődési körüknek megfelelő programelemeket valósítunk meg, melyek egyszerre adnak lehetőséget ismeretszerzésre, innovatív gondolkodásmód kialakítására és a kompetenciák fejlesztésére.

A sokszínű foglalkozásokkal, versenyekkel, vetélkedőkkel célunk a résztvevő gyerekek motiváltságának, aktivitásának erősítése, eltérő érdeklődésének kielégítése. A versenyek, vetélkedők jó alkalmat teremtenek arra, hogy programjainkba a szülőket is bevonjuk, gyermekeik vetélkedőkre való felkészítésével, egy otthon készülő pályamunka, megtanulandó vers figyelemmel kísérésével. A változatos programok támogatják az egyéni képességek kibontakozását, közreműködnek a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában.

A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve, e programban célzottan folyik a művészeti nevelés, a gyermekek harmonikus fejlesztése, rejtett képességeik és önkifejező képességük kibontása.

A művészet több ágában is lehetőséget biztosítunk a tehetség kibontakoztatására, kipróbálására. A zene, a tánc és a képzőművészet nyújtotta lehetőségeket minél jobban kívánjuk kihasználni a célcsoportnál. A táborok, a projekt egészén végighúzódó foglalkozássorozatok, a vetélkedők és versenyek ezt a célt szolgálják.

Megvalósuló foglalkoztatási formák:

Táborok:

 • Fúvós zenekari tábor
 • Táncos tábor
 • Művészeti tábor
 • Garabonciás tábor
 • Indián tábor

 

Foglalkozássorozat:

 • Énekkar, kamarazene
 • Képzőművészet
 • Mesterségem címere
 • Észtorna

 

Kulturális óra

 • Kézműves óra

 

Témanap:

 • Hagyományőrzés
 • Ünnepeljünk együtt!

 

Havi szakkör:

 • Logikó szakkör

 

Versenyek, vetélkedők:

 • Költészet napi szavalóverseny
 • Föld napi vetélkedő
 • Dobog a víg tánc – táncverseny
 • Zenélő percek – Zenei verseny

 

Együttműködő nevelési-oktatási intézmények:

 • Nagyhalászi Református Óvoda (Nagyhalász, Vasvári Pál u. 8./a.)
 • Csuha Antal Baptista Általános Iskola (Nagyhalász, Arany J. u. 77.)
 • Csuha Antal Baptista Általános Iskola (Nagyhalász, Arany J. u. 9.)

 

 • Tomsits Rudolf Alapfokú Művészeti Iskola - Nagyhalász, Arany J. u. 9. telephelye
 • Tomsits Rudolf Alapfokú Művészeti Iskola - Tiszatelek, Kossuth L. u. 36. telephelye
 • Tomsits Rudolf Alapfokú Művészeti Iskola - Vasmegyer, Kossuth u. 139. székhelye

 


© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by