Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja

RRF-1.1.2-21 Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban

Nagyhalász Város Önkormányzata a településen társulási fenntartásban működő bölcsőde mellett új bölcsőde intézményt hoz létre három csoportszobával a települési többletigények kielégítése céljából. 

A projekt a  Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (RRF) „A” komponens – Demográfia és köznevezés reformjához/beruházásához konstrukció keretében nyert 536 172 849 Ft támogatást

A projekt célja a gyermekellátó szolgáltatás minőségének fejlesztése a településen egy olyan gyermekellátó tevékenységet folytató intézmény kialakítása, ahol komfortos, modern és egészséges környezet kerül megteremtése a nevelt-gondozott gyermekek részére, illetve a települési kapacitások növelése a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való visszatérésének elősegítése érdekében.

A projekt célja a köznevelés kiemelt céljához igazodva - a társadalmi felzárkóztatás és hátrányos társadalmi helyzetű, illetve sérülékeny tanulói csoportok jó minőségű oktatáshoz való hozzáférési esélyeinek további javítása – a településen lehetőség nyílik azon gyermekek bölcsődei nevelésbe történő bevonására, akik a jelenlegi a településen társulási fenntartásban működő bölcsőde esetén férőhelyhiány miatt nem tudtak bekapcsolódni. A gyermekek minél szélesebb körben történő bevonása a bölcsődei nevelésbe hozzájárul, hogy a gyermekek későbbi iskolai teljesítménye javuljon, az eltérő szocio-ökonómiai háttér hatásai kevésbé befolyásolják a tanulási eredményeket, és nagyobb hangsúlyt kapjon az egyéni képességekhez és adottságokhoz illeszkedő nevelés-oktatás.

A projekt keretében egy új, 3 csoportszobás bölcsődét létesít az önkormányzat, mely 36 új bölcsődei férőhelyet teremt Nagyhalászban. A bölcsőde csoportszobák bútorokkal és egyéb berendezési tárgyakkal eszközökkel (fejlesztő eszközök, egyéb jogszabályi és a bölcsődei nevelést elősegítő eszközbeszerzés) kerülnek berendezésre.

A beruházás eredményeképpen elvárásként fogalmazódott meg, hogy a létrejövő intézmény energiahatékony és gazdaságosan fenntartható legyen.

A környezetvédelmi célkitűzésekhez történő igazodás érdekében az újrahasznosított és természetes anyaghasználat, a fosszilisenergia-hordozók felhasználási arányának csökkentésére a megújuló energiahasználat a fejlesztés egyik fő célja. Az épület  kialakítása és a szükséges eszközbeszerzés esetében is az újrahasznosított vagy természetes anyagokból készült, a teljes életciklusuk során legkisebb környezeti hatással bíró eszközök beszerzését részesítjük előnyben.

A projekt keretében elszámolni kívánt tevékenység, illetve annak eredménye összhangban áll a DNSH  alapelvvel. A bölcsődei ellátórendszer komplex fejlesztése a legkorszerűbb anyagok felhasználásával valósul meg, az energiahatékonysági szempontok maximális figyelembevételével.

A Bölcsőde komplex, teljeskörűen akadálymentessé válik. Az épületben nyújtott szolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető, az épület akadálymentes és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges valamennyi információ mindenki számára kiszámítható, értelmezhető, érzékelhető és akadálymentesen elérhető lesz a beruházást követően.

A projekt a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv "A. Demográfia és köznevelés" komponenséhez kapcsolódik a bölcsődei nevelés fejlesztésével és az új bölcsődei férőhelyek kialakításával.

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv érintett mérföldköve:

2023-ig 500db új bölcsődei férőhely létrehozása, ehhez járul hozzá a projekt 36 új férőhellyel.

A fejlesztés összhangban áll a bölcsődei ellátórendszer fejlesztésének céljával, hogy támogassuk azokat a családokat, amelyekben a szülők gyermeket vállalnak azzal, hogy a bölcsődei férőhelyhiány ne legyen akadálya a szülők munkavállalásának. A köznevelés kiemelt céljához igazodva - a társadalmi felzárkóztatás és hátrányos társadalmi helyzetű, illetve sérülékeny tanulói csoportok jó minőségű oktatáshoz való hozzáférési esélyeinek további javítása – a településen lehetőség nyílik azon gyermekek bölcsődei nevelésbe történő bevonására, akik a jelenlegi férőhelyhiány miatt nem tudnak bekapcsolódni

A projekt bemutatása, a fejlesztés további részletei ide kattintva elérhető!

 


© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by