Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja

Nagyhalászi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

 

Elnök: Vécsi János

Parancsnok: Lisovszki Róbert


Feladatunk a jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között- tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenységek biztosítása.

 

Az önkéntes tűzoltó egyesület jelentős értéket képvisel a tűzvédelem rendszerében, mivel tagjai szabadidejükben, ellenszolgáltatás nélkül igyekeznek a bajbajutottak segítségére lenni.

Az Egyesület tagjai jól ismerik a helyi adottságokat, tisztában vannak környezetük viszonyaival, riasztás esetén pár perc alatt a helyszínre érnek, ami a közösségi és egyéni értékek hatékonyabb védelmét biztosítja

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a településünk önmentő képességét fokozzuk, ezzel csökkenteni tudjuk a Nagyhalászban élők kiszolgáltatottságát természeti és civilizációs veszélyhelyzetekben.

Valamikor 2005 őszén, Orosz Károly Zsolt Nagyhalász polgármestere felkérte Lisovszki Róbertet, hogy szervezzen egy csapatot és vegyenek részt az Ibrányban induló 40 órás tűzoltótanfolyamon. A csapat lelkesedésére jellemzően egy húszpercnyi telefonálgatás után összeállt egy 9 fős brigád, akik vállalták a tanfolyam elvégzését.

2005 decemberére, az alakuló ülés időpontjára, 18 főre emelkedett a taglétszámuk. Az egyesület elnöke Orosz Károly Zsolt, parancsnoka Lisovszki Róbert, titkára Oláh János lett.

Az alakulás körül mindvégig ott bábáskodott Pernyák Sándor tűzoltó ezredes úr (akkori megyei igazgató) és Kató Antal az ibrányi tűzoltóság parancsnoka.

A bírósági bejegyzéssel majdnem egy időben az Önkormányzat megvásárolta a szomszédos Ibrány tartaléknak használt IFA. fecskendőjét. Kató Anti bácsi gondoskodott róla, hogy ne üresen kerüljön átadásra a gépjármű, hanem legalább az alapfelszerelések legyenek rá felmálházva. Pernyák ezredes úr is jelentős, még használható eszközadománnyal segítette az újonnan alakuló egyesületet.

Pár éven belül a vizsgával nem rendelkezők is elvégezték a szükséges tanfolyamokat. A tagság egy része Parancsnoki, tűzoltásvezetői, tűzoltó szakképzettségi végzettséggel, a többség pedig 40 órás alaptanfolyami és különböző kisgépkezelői vizsgák birtokában vesz részt a beavatkozásokban.

A vállalt településeik Nagyhalászon kívül Tiszatelek és Tiszarád, de szükség esetén bárhova szívesen vonulnak a környéken, ha szükség lenne a segítségükre.

A kezdeti időszakban a legnagyobb gondot az jelentette, hogy nem sikerült fűtött helyet találni a tűzoltófecskendőnek. Egy rövid ideig a helyi termelő szövetkezet, majd a zsákgyár biztosított helyet az önkéntesek gépjárművének. 2014-ben az Önkormányzat ezt a problémáját is megoldotta az egyesületnek, mert a város központjában újonnan megépített Multifunkcionális Szolgáltató Központ épületében helyet kaptak az önkéntes tűzoltók is. Azóta korszerű fűtött szertár, öltözők, iroda és egyéb komfortos helységek szolgáljak az önkéntesek elhelyezését.

Az Önkormányzat folyamatos támogatásának és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint a Magyar Tűzoltószövetség pályázatainak köszönhetően mára elérték, hogy a speciális műszaki-mentő szerek kivételével szinte teljesen felszerelt gépjárműjük legyen. Az egyesület anyagi és személyi helyzete stabil, folyamatos működésüknek nincs akadálya.

Eszközkészletük továbbra is gyarapszik, modern, megbízható és biztonságos felszerelésekkel avatkozhatnak be önkénteseik.

A 2015-ös évben, az egyesületekre vonatkozó törvényi szabályozás miatt Orosz Károly polgármester átadta az elnöki tisztséget Vécsi Jánosnak, aki azóta is becsülettel segíti az egyesület működését.

Az egyesület tagjai évente átlagosan 20-25 alkalommal vonulnak a különböző tűzesetekhez és műszaki mentésekhez. Ezen kívül a sajnos egyre gyakrabban bekövetkező szélsőséges időjárási jelenségek okozta károk elhárításában is igyekeznek segítséget nyújtani a térségükben.

A Nagyhalászi Önkéntes Tűzoltó Egyesület oszlopos tagja a „Rétköz 8 Ibrányi Járási Mentőcsoport”-nak, amelynek parancsnoka szintén Lisovszki Róbert.

Éles bevetésükre szerencsére ritkán kerül sor, de különböző felkészítéseken és gyakorlatokon mindig megfelelően teljesítenek. Ki lettek képezve árvízi védekezésre és elsajátították az úgynevezett mobilgát (tömlőszerű, levegővel, majd vízzel feltöltött egymáshoz rögzíthető, védművé alakítható elemek) gyors és szakszerű telepítését is.

A rendkívüli események és gyakorlatok során nagyban megkönnyíti munkájukat az évek során pályázatokon elnyert eszközeik: nagy teljesítményű terepjáró Quad, utánfutók, bevetési és gyakorló ruházatok.

A napi feladatokon túl büszkén gondolnak elődjeikre, akik 1926-tól a rendszerváltás időszakáig sokat tettek Nagyhalász tűzvédelméért. Tagjaik nagy hangsúlyt fektetnek a múlt értékeinek megőrzésére is, közreműködésükkel került kiállításra város központi részein a régi idők technikáját felidéző tűzoltószekér-konvoj.

 


© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by