Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja

TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00002 Belterületi csapadékvíz elvezetése az Arany János utcán

"BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE AZ ARANY JÁNOS UTCÁN”

TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00002

 

PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

kedvezményezett neve: Nagyhalász Város Önkormányzata

támogatás összege: 122.413.903 FT

támogatás mértéke: 100 %

a projekt befejezési dátuma: 2018.06.30.

 

projekt tartalmának rövid bemutatása

 

A fejlesztést az önkormányzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumi együttműködés keretében valósította meg. A projekt általános célja volt Nagyhalász Városban a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója. A település belterületi csapadékvíz elvezetési, gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. Továbbá a belterületre hullott csapadékvizek és a felszín alól előtörő, fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

 

A beruházásban érintett a 3834 sz. közút, amely Nagyhalász városát köti össze Nyíregyházával. Ezzel az útszakasszal párhuzamosan halad a kerékpárút. Az érintett szakaszon 2 kiépített buszöböl, 44 lakóingatlan és egy ipari ingatlan található. Télen a fagyott talajfelszínen történő gyors hóolvadás, vagy nyári rendkívüli zápor esetén a beépített területeken elöntések keletkeztek, mely probléma indokolta a beruházást.

 

Korábbi állapot: A településen belvízgondok a nagyobb belvizek idején 1967, 1979, 1980-81 és 1985-ben voltak. Minden eddiginél súlyosabb belvízhelyzet alakult ki 1999 tavaszán és nyarán, illetve 1999. év végén és 2000. év, 2001, 2011. év elején. Az utóbbi 9-10 évben a talajvízszint árvízmentes időszakban is magas (mélyebb részeken 0,2-1,0 m), ezért a jelentős, sokszor rekord mennyiségű csapadékvizet a kötött talaj telítettsége miatt képtelen volt elszivárogtatni. A település utcáin meglévő csapadékvíz elvezető rendszer állaga szintén a karbantartás és szakszerű üzemeltetés hiánya miatt nagyon rossz volt.

 

A projekt céljában megfogalmazott fejlesztések elmaradása esetén a belvárosi intézményi területeken, illetve középtávon már a 40-0-0, 41-0-0 főgyűjtő teljes 15,6ha területén a vízelvezetési problémák továbbra is fennmaradtak volna, a meglévő burkolatok fagyos időben tovább károsodnának, záporok esetén a mélyen fekvő lakóházakhoz, a telkekre befolyna az összegyűlt csapadékvíz. Az állami közúton és a kerékpárúton a vízállások záporok idején balesetveszélyt jelentenének. Az elöntések, vízállások az utakban, járdákban műszaki károkat okozhatnának. Az utóbbi 10-20 évben a szélsőséges éghajlat változások miatt megnőtt a záporok idején lehullott csapadék intenzitása.

Az önkormányzat rendelkezik Vízkár elhárítási védekezési tervvel. A belvíz, hólé vagy nagy mennyiségű csapadékvízből kifolyólag keletkezett károkat az önkormányzat az elmúlt 10 évben saját maga igyekezett elhárítani. A jelenlegi beruházással érintett szakaszon, az úttesten, az érintett buszöblökben megrekedő csapadékvíz balesetveszélyes volt, az azokba történő gépjárművel való belehajtás során történő felcsapódás miatt az úthoz közel álló családi házakban nem csak esztétikai, hanem szerkezeti károkat is okoztak. A közúttal párhuzamosan futó kerékpárút megsüllyedése, az azon való közlekedés szintén balesetveszélyes volt. Jelentős mennyiségű csapadékvíz előfordulásakor az önkormányzat által foglalkoztatott közmunkások végezték a kárelhárítás jelentős részét, csapadékmentes időszakokban pedig javították és tisztították a meglévő árkokat.

Fentiekből látszik, hogy szükség volt a fejlesztésre.

 

A fejlesztés a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat korszerűsítésére, rekonstrukciójára irányult. A projekt műszaki tartalma illeszkedik a területi adottságokhoz, a fejlesztési terv a vízgyűjtő gazdálkodási tervben szereplő elvek figyelembe vételével készült. A tervezés során új vízgyűjtőterület került bevezetésre a Nagyhalászi (V.) csatornába. A tervezés során a befogadók terhelhetőségét, a vizek levezetésének harmonizálását, a csatornahálózat egységeinek egymáshoz való hidraulikai illeszkedését figyelembe vették figyelembe. A meglévő hálózatban lévő hidraulikailag kedvezőtlen vezetékszakaszok, műtárgyak okozta akadályok megszüntetésre kerültek, csökkent a pangó víz és iszaplerakódás mértéke, ugyanakkor a befogadó előtt annak állapotára kedvező hatású hordalékfogó is kivitelezésre került.

 

A fejlesztés hozzájárult Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Programhoz az alábbi elemek révén:

  • A hatékony környezetgazdálkodás és klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megteremtése keretében az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének elősegítése a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása.
  • A megye versenyképes decentrumainak fejlesztésén belül a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása.
  • A megye járásközpontjainak és kisvárosainak funkcióbővítő fejlesztése a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása.
  • Élhető vidéki térségek megteremtése, a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása.

© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by