Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja

TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00002 Belterületi csapadékvíz elvezetés

 

„Belterületi csapadékvíz elvezetése az Arany János utcán”
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00002

PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

kedvezményezett neve: Nagyhalász Város Önkormányzata
támogatás összege: 122.413.903 Ft
támogatás mértéke: 100 %
a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.
 
A projekt célja


Nagyhalász Város Önkormányzata esetén a beruházásban érintett Arany János utca a 3834 sz. közút, amely Nagyhalász városát köti össze Nyíregyházával. Ezzel az útszakasszal párhuzamosan halad a kerékpárút. Az érintett részen, szakaszon 2 kiépített buszöböl, 44 lakóingatlan és egy ipari ingatlan található. Télen a fagyott talajfelszínen történő gyors hóolvadás, vagy nyári rendkívüli zápor esetén a beépített területeken elöntések keletkeznek.

A fejlesztést az önkormányzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumi együttműködés keretében valósítja meg.

A projekt általános célja Nagyhalász Városban – a projektben meghatározott tevékenységen keresztül – a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója.
A település belterületi csapadékvíz elvezetési, - gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

A belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

Továbbá a fejlesztés hozzájárul Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Programhoz

- Hatékony környezetgazdálkodás és klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megteremtése. Ennek keretében az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének elősegítése a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása.

- A megye versenyképes decentrumainak fejlesztése
Ezen belül a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása
- A megye járásközpontjainak és kisvárosainak funkcióbővítő fejlesztése a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása
- Élhető vidéki térségek megteremtése, a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása

A településen belvízgondok a nagyobb belvizek idején 1967, 1979, 1980-81 és 1985-ben voltak. Minden eddiginél súlyosabb belvízhelyzet alakult ki 1999 tavaszán és nyarán, illetve 1999. év végén és 2000. év, 2001, 2011. év elején. Az utóbbi 9-10 évben a talajvízszint árvízmentes időszakban is magas (mélyebb részeken 0,2-1,0 m), ezért a jelentős, sokszor rekord mennyiségű csapadékvizet a kötött talaj telítettsége miatt képtelen elszivárogtatni, de a jelentős mennyiségű feliszapolódások, a benőtt növényzet kaszálásának és a teljes karbantartás, illetve a Vízgazdálkodási Társulatok átalakulásából adódó szakszerű üzemeltetés hiánya miatt a vízelvezető képességük minimális.

A település utcáin meglévő csapadékvíz elvezető rendszer állaga szintén a karbantartás és szakszerű üzemeltetés hiánya miatt nagyon rossz.

A projekt céljában megfogalmazott fejlesztések elmaradása esetén a belvárosi intézményi területeken, illetve középtávon már a 40-0-0, 41-0-0 főgyűjtő teljes 15,6ha területén a vízelvezetési problémák továbbra is fennmaradnak, a meglévő burkolatok fagyos időben tovább károsodnak, a mélyen fekvő lakóházakhoz a telkekre befolyik az összegyűlt csapadékvíz záporok esetén. Az Állami közúton és a kerékpárúton, a vízállások, záporok idején balesetveszélyt jelentenek. Az elöntések, vízállások az utakban, járdákban műszaki károkat okozhatnak.

Ugyanakkor megnőtt a beépítettség és a burkolt felületek aránya. Továbbá ezzel egy időben az utóbbi 10-20 évben a szélsőséges éghajlat változások miatt megnőtt a záporok idején lehullott csapadék intenzitása. Fentiekből látszik, hogy szükség van a fejlesztésre.

A településen a vizsgált időszakban vis major eset nem történt, az önkormányzat rendelkezik Vízkár elhárítási védekezési tervvel. A belvíz, hólé vagy nagy mennyiségű csapadékvízből kifolyólag keletkezett károkat az önkormányzat az elmúlt 10 évben saját maga igyekezett elhárítani. A jelenlegi beruházással érintett szakaszon, az úttesten, az érintett buszöblökben megrekedő csapadékvíz balesetveszélyes, az azokba történő gépjárművel való belehajtás során történő felcsapódás miatt az úthoz közel álló családi házakban nem csak esztétikai, hanem szerkezeti károkat is okozhatnak. A közúttal párhuzamosan futó kerékpárút megsüllyedése, az azon való közlekedés szintén balesetveszélyes. Jelentős mennyiségű csapadékvíz előfordulásakor az önkormányzat által foglalkoztatott közmunkások végzik a kárelhárítás jelentős részét, csapadékmentes időszakokban pedig javítják és tisztítják a meglévő árkokat.

Jelenleg nem tudunk csapadékvíz gazdálkodási létesítményről, de a belvárosi elhelyezkedésből adódó helyhiány miatt nem is igazán gazdaságos megoldás. A lakosság esetében lehet szó a jövőben az egyéni vízvisszatartásról, melyet a csapadékvíz hálózat üzemeltetői engedélyezések során lehet elősegíteni.

A fejlesztés a Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztésére, rekonstrukciójára irányul.

A projekt műszaki tartalma illeszkedik a területi adottságokhoz és a projekt tartalma figyelembe veszi a felhívás megjelenésekor érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási tervet és az megfelelően bemutatásra került (területi adottságok és kapcsolódások a VGT releváns részeihez).

A fejlesztési terv a vízgyűjtő gazdálkodási tervben szereplő elvek figyelembe vételével készült. A tervezés során új vízgyűjtőterület került bevezetésre a Nagyhalászi (V.) csatornába. A másik tervezett rendszer nem kerül befogadóba bevezetésre a szikkasztás miatt. A tervezés során a befogadók terhelhetőségét, a vizek levezetésének harmonizálását, a csatornahálózat egységeinek egymáshoz való hidraulikai illeszkedését figyelembe vettük.

A meglévő hálózatban lévő hidraulikailag kedvezőtlen vezetékszakaszok, műtárgyak okozta akadályok megszüntetésre kerültek, csökkent a pangó víz és iszaplerakódás mértéke Ugyanakkor a befogadó előtt annak állapotára kedvező hatású hordalékfogót is beterveztünk.

 

KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK

Projektbemutató

Bontási jegyzőkönyv: 2017.08.24.

Ajánlattételre felhivandó társaságok (2017.08.11.)

Ajánlattételi felhívás: 2017. 08. 11.

Sajtóközlemény


© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by