Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja

Befektetés a jövőbe

Csapadékvíz hálózat megvalósítása Nagyhalász II/2 ütem

TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020

 

PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

A kedvezményezett neve: Nagyhalász Város Önkormányzata

A projekt címe: Csapadékvíz hálózat megvalósítása Nagyhalász II/2 ütem

A szerződött támogatás összege: 390 789 072 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt átfogó célja a település gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

A beruházásban érintett Arany János utca a 3834 sz. közút, amely Nagyhalász városát köti össze Nyíregyházával. Ezzel az útszakasszal párhuzamosan halad a kerékpárút. Az érintett fejlesztési szakaszon 6 kiépített buszöböl, közel 160 lakóingatlan és 5 ipari-kereskedelmi célú ingatlan található. Ez utóbbiak jellemzően kereskedelmi és szolgáltatói egységekként funkcionálnak. A belterületi Malom utcán mintegy 40 védendő, magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlan található. Télen a fagyott talajfelszínen történő gyors hóolvadás, vagy nyári rendkívüli zápor esetén a beépített területeken elöntések keletkeznek. A település kötött talajon fekszik, ahol főleg tavaszi hóolvadáskor, de minden nagyobb eső után megáll a víz, az udvarokon közlekedni, a talajt művelni nem lehet.

A fejlesztés célja a projekt által érintett belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

 

A projekt tényleges befejezése: 2023.07.31.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020

 

KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK:

Sajtóközlemény a projekt indításáról

Sajtóközlemény a projekt zárásáról

Nagyhalász Város Önkormányzat lakossági tájékoztató füzete csapadékvízgazdálkodásról 2023


© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by