Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja
Új nevet kell adni a Zalka Máté utcának
2019. June 24.

A lakók javaslataira is számítunk az új utcanévvel kapcsolatban

Ha most hirtelen nem ugrana be, hogy ki is volt Zalka Máté, ide kattintva megtekintheti a Wikipédián!

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján törvényességi felhívással élt Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez.

A törvényességi felhívás szerint közterület nem viselheti olyan személy nevét, aki ma XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

A Magyar Tudományos Akadémiának a Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéséről korábban kiadott állásfoglalása alapján:

,,Zalka Máté: kommunista mozgalmi vezető (1896-1937). 1916-ban orosz hadifogságba került és 1917 után a Vörös Hadseregben harcolt. Később a szovjet állambiztonsági szervek munkatársa, a mezőgazdaság erőszakos kollektivizálásának aktív résztvevője. Irodalmi tevékenységet is kifejtett. A szovjetunióbeli magyar kommunista emigráció tevékeny tagja, különböző szovjet intézmények (pl. Forradalmi Színház stb.) vezetője. 1936-tól Spanyolországban a köztársaságiak oldalán Lukács Pál néven harcolt és esett el. A szovjet állambiztonsági szervek munkatársaként és szovjet állami intézmények vezetőjeként aktívan részt vett a kommunista diktatúra kiépítésében és fenntartásában, ezért neve közterület elnevezésér nem használható.”

Az Alkotmánybíróság III/3390-6/2015. számú határozatában rögzítette, hogy a jogalkotó az MTA állásfoglalását a törvényességének megítéléséhez az MTA állásfoglalása mind a helyi önkormányzatok, mind azok működése felett törvényességi felügyeletet gyakorló kormányhivatal, illetve az egyedi ügyben döntést hozó bíróság számára is iránymutatásul szolgál.

A Kúria a KFV. IV. 37.374/2015/3. számú ítéletében rögzítette, hogy az önkormányzati döntés önállóságát csak a törvények keretei között gyakorolhatja, a törvényeket nem sértheti meg. Az önkormányzati autonómia csak a törvények keretei között értelmezhető.

A Kúria említett ítéletében úgy foglalt állást, hogy ,,Az,hogy valamely személy a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett-e tudományos kérdés. Az Alaptörvény X. cikk (2) bekezdése értelmében tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak. Az alaptörvény e rendelkezése alapján értelemszerűen az önkormányzatok (mint az államszervezet részei) nem jogosultak tudományos igazságok kérdésében dönteni, nem jogosultak felülbírálni a Magyar Tudományos Akadémia tudományos álláspontját”.

Fentiek alapján felhívom Nagyhalász város lakosságát, hogy 2019. július 10. napjáig tegyen javaslatot a Zalka Máté utca új nevére.

A javaslatokat a Nagyhalászi Polgármesteri Hivatalhoz kell eljuttatni személyesen, postai úton, vagy hivatali kapun keresztül. A javaslatot a csatolt nyomtatványon lehet megtenni: letölthető nyomtatvány

 

                                                                                                                                                  Orosz Károly Zsolt

                                                                                                                                                     polgármester

© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by