Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja
TÁJÉKOZTATÁS
2019. July 29.

Lakhatáshoz kapcsolódó fűtési támogatás igényléséről

 

Lakhatáshoz kapcsolódó fűtési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fütésével kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz állapítható meg. A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, amelyet tárgyév augusztus 1. és szeptember 30. között nyújtható be.

A támogatásra az a személy jogosult, akinek háztartásában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át 42.750 Ft), egyedül élő esetén 170 %-át /48.450 Ft/, nem haladja meg, és a háztartásban élők egyikének sincs vagyona. /Pl. 855.000 Ft-ot meg nem haladó értékű autó esetén jár a támogatás/

A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolását, gázfűtés és villanyfűtés esetén a kérelem benyújtását megelőző számla másolatát. A támogatás összege 20.000. Ft, melyet az önkormányzat természetbeni ellátás formájában nyújtja.

Szilárd fűtőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használata esetén a megítélt támogatást egy összegben a kereskedő részére utalja. A kereskedő a támogatást kizárólag a kérelmező választása szerinti szilárd fütőanyag vételárába számíthatja be. Gáz és villanyfütés esetén a támogatás folyósítása egy összegben a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá. 

A támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában kérhető, vagy ide kattintva letölthető. 

Dr. Laczják István 

jegyző

© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by