Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja
Tájékoztatás és letölthető igénylőlap
2021. September 01.

A lakhatáshoz kapcsolódó fűtési támogatásról

Lakhatáshoz kapcsolódó fűtési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fűtésével kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz állapítható meg.

A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, amelyet tárgyév szeptember 1. és december 31. között nyújtható be.

A támogatásra az a személy jogosult, akinek háztartásában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át /42.750 Ft/, egyedül élő esetén 170 %-át /48.450 Ft/, nem haladja meg, és a háztartásban élők egyikének sincs vagyona.

A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolását, gázfűtés és villanyfűtés esetén a kérelem benyújtását megelőző számla másolatát.

A támogatás összege 30.000. Ft, melyet az önkormányzat természetbeni ellátás formájában nyújtja.

Szilárd fűtőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használata esetén a megítélt támogatást egy összegben a kereskedő részére utalja. A kereskedő a támogatást kizárólag a kérelmező választása szerinti szilárd fűtőanyag vételárába számíthatja be.

Gáz és villanyfűtés esetén a támogatás folyósítása egy összegben a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.

A támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában kérhető vagy ide kattintva letölthető.

                                                            

                                                           Dr. Laczják István

                                                            jegyző

© 2018-2021 www.nagyhalasz.hu | powered by