Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja
Tájékoztatás a lakhatáshoz kapcsolódó fűtési támogatás igényléséről
2020. August 27.

Szeptember 30-ig lehet igényelni

Lakhatáshoz kapcsolódó fűtési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fűtésével kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz állapítható meg.

A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, amely tárgyév szeptember 30-ig nyújtható be.

A támogatásra az a személy jogosult, akinek háztartásában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150-át /42.750 ft/, egyedül élő esetén 170 %-át /48.450 ft/, nem haladja meg, és a háztartásban élők egyikének nincs vagyona.

A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolását, gázfűtés és villanyfűtés esetén a kérelem benyújtását megelőző számla másolatát.

A támogatás összege 20.000 Ft, melyet az önkormányzat természetbeni ellátás formájában nyújtja.

Szilárd fűtőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használata esetén a megítélt támogatást egyösszegben a kereskedő részére utalja. A kereskedő a támogatást kizárólag a kérelmező választása szerinti szilárd fűtőanyag vételárába számítja be.

Gáz és villanyfűtés esetén a támogatás folyósítása egy összegben a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.

A támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfél-ablakánál kérhető vagy "ide kattintva" letölthető!

 

                                                          Dr. Laczják István  sk.

                                                                     jegyző

© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by