Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja
Önkormányzatunk idén 30 000.- forint értékű támogatást biztosít a szociálisan rászoruló háztartásoknak
2022. August 31.

A támogatás egy összegben a villamos energia szolgáltató részére kerül átutalásra

Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás igénylése

 

      VÁLTOZÁS a támogatás benyújtásának feltételeiben

 Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás VILLAMOS ENERGIA KIADÁSOKHOZ ÁLLAPÍTHATÓ MEG.

A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, amelyet tárgyév szeptember 1. és november 30. között nyújtható be.

 A támogatásra az a személy jogosult, akinek háztartásában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át /57.000 Ft/, egyedül élő esetén 220 %-át /62.700 Ft/, nem haladja meg, és a háztartásban élők egyikének sincs vagyona.

A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolását és a villamos energia számla minden oldalának másolatát.

A támogatás összege 30.000. Ft, melyet az önkormányzat természetbeni ellátás formájában nyújtja. A támogatás folyósítása egy összegben a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.

 Feltöltő kártyás villamos energia felhasználási hely esetén a feltöltő kártyára történik a támogatás feltöltése. Amennyiben az ingatlan villamos energia fogyasztási hellyel nem rendelkezik, vagy azt kikötötték a szolgáltatásból, abban az esetben a kérelmező a fent, meghatározott összegű tűzifa támogatásra jogosult.

A támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában kérhető vagy ide kattintva letölthető.

 

                                                           

                                                           Dr. Laczják István

                                                            jegyző

© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by