Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja
Munkalehetőség az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál
2019. January 18.

Szociális diagnózist felvevő esetmenedzsert keresnek

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat
Család -és Gyermekjóléti Központ

Szociális diagnózist felvevő esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4484 Ibrány, Szabolcs utca 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv., a Gyvt. a 15/ 1998.(IV.30.)NM.rendelet vonatkozó részei illetve a szakmai protokoll és módszertani útmutató alapján szociális diagnózis felvétele az Ibrányi Járásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, Általános szociális munkás, szociálpedagógus, ,
  •         gyermekjóléti és szociális területen végzett munka - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  •         B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         helyismeret, pályázatírásban jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  •         Kiváló szintű terhelhetőség , empátiás készség,tolerancia, problémamegoldó képesség, jó kommunikáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait és elérhetőségét. Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben az 1997. évi XXXI tv. 15.§ (8) bek. meghatározott okok nem állnak fenn. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szoboszlai Ildikó nyújt, a 06-42/200-381 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat címére történő megküldésével (4484 Ibrány, Szabolcs utca 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális diagnózist felvevő esetmenedzser.
  •         Személyesen: Szoboszlai Ildikó, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4484 Ibrány, Szabolcs utca 50. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot egy 3 tagú bizottság bírálja el. A pályázati eredményről minden pályázó értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         Ibrány Város Honlapja, Ibrányi Járás településeinek honlapjai - 2019. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 3 hónap. Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2019. valamint a munkakör megnevezését:"Szociális diagnózist felvevő esetmenedzser"

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by