Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja
Megszámoljuk hány kutya van Nagyhalászban
2020. February 13.

Kérjük segítse munkánkat a mellékelt adatlap kitöltésével!

F E L H Í V Á S

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség ellene oltás járványvédelmi vonatkozásira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamit ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Nagyhalász Város Önkormányzata Nagyhalász Város közigazgatási területén az ebösszeírással kapcsolatos feladatok elvégzésével a Nagyhalászi Polgármesteri Hivatalt bízta meg.

Nagyhalász Város közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit kérem, hogy a 2020. évi ebösszeírás céljából az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és legkésőbb 2020.03.31-ig a lentiekben megjelölt lehetőségekkel élve eljuttatni szíveskedjen.

Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhető a Nagyhalászi Polgármesteri Hivatalban és letölthető IDE KATTINTVA IS!!! A letöltött adatlap számítógépen kitölthető, melyet nyomtatás után alá kell írni. Az aláírással ellátott adatlapokat csatolni kell az elektronikus levélhez, melyet az ebosszeiras2020@nagyhalasz.hu e-mail címre kell elküldeni.

A kitöltéssel kapcsolatban a 42/202-202-es vagy a 42/202-703-as telefonszámon kaphatnak tájékoztatást hétfőtől csütörtökig 0800-1600 és pénteken 0800-12 óra között.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • személyesen vagy postai úton

Cím: Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal 4485 Nagyhalász, Arany János utca 50.,

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok/tartók az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

 

Együttműködését köszönöm!                                                                   

                                                                                                                                  Dr. Laczják István

                                                                                                                                      jegyző

 

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

 

az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2020.” nyomtatványhoz

 

A kitöltéshez szükséges az eboltási könyv!

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, fajtajellege az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.

A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.

A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.

Az V. egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.

HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.

HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.

Letölthető kitöltési útmutató: ide kattintva

Letölthető ebösszeíró adatlap: ide kattintva

© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by