Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja
Készüljünk fel a télre, a kihűlés veszélyére!
2019. October 17.

Számos lehetőség áll a jó szándékú segíteni akarók rendelkezésére:

Az ősszel együtt beköszöntő a hideg időszak nehéz próbatétel elé állítja az utcán élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élő idős embereket. A zord idő beálltával veszélybe kerülnek a hajléktalanok és a fűtetlen lakásban élők. Kérjük, fordítsanak figyelmet az egyedül élő időseket és a hajléktalanokat közvetlen veszélyeztető kihűléses halálesetek megelőzésére.

A rendőrség minden évben kiemelt figyelmet fordít a közterületen élő hajléktalan személyeket fenyegető veszélyhelyzetekre, azok elhárítására. Fontos ismerni hogyan segíthetünk a sokszor -10 fokos hideg télben, a hosszasan lakhatás nélkül elő honfitársainkon.

Bajba jutott vagy a fagyhalál határán lévő hajléktalan embert látva hívhatjuk a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálatát, amely napi 24 órában fogadja a bejelentéseket a veszélyeztetett helyzetben lévő emberekről, a +36 1 338 4186-os telefonszámon. Személyesen is vihetünk élelmet vagy takarót egy-egy bajbajutott hajléktalan embernek, akit esetleg már ismerünk.

Számos lehetőség áll a jó szándékú segíteni akarók rendelkezésére:

Nyíregyházán elérhető karitatív szervezetek szolgáltatásai és elérhetőségei:

 Periféria Egyesület 4400 Nyíregyháza, Eötvös utca 1. szám Telefon: 42/504-617

 Oltalom Szeretetszolgálat

4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 104.

 • Nappali Melegedő Telefon: 42/727-595; 20/824-4051.
 • Népkonyha Telefon: 20/824-4044.
 • Szenvedélybetegek Nappali Ellátása Telefon: 20/775-3925.
 • Átmeneti Szálló Telefon: 20/824-4042
 • Családok Átmeneti Otthona Telefon: 20/824-4042.

 Oltalom Szeretetszolgálat Éjjeli Menedékhely 

4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22/a. Telefon: 42/419-786; 20/282-4051.

További hajléktalanokat segítő szervezetek is számos önkéntes vagy egyéb lehetőséget kínálnak

 • Magyar Vöröskereszt
 • Máltai Szeretetszolgálat 
 • Az állami intézményeken, a civil szervezeteken túl az egyes állampolgároknak is nagy szerepük lehet abban, hogy a további halálesetek megelőzhetők legyenek. Így mindenki aktívan segítséget nyújthat, ha a hideg idő beköszöntével az eddigieknél jobban figyel a környezetében élőkre, a legveszélyeztetettebb, ismerten magányos idős emberekre és az utcára szorult hajléktalanokra.

  Tegyenek bejelentést azokban az esetekben, amikor távolabb élő hozzátartozójukkal, ismerősükkel váratlanul, minden különösebb indok nélkül megszakad a kapcsolatuk, életjelet semmilyen formában nem adnak magukról, amikor ismerten otthon tartózkodó szomszédjuknál nem észlelnek életvitelszerű mozgást,

  Kérjük, hogy amennyiben tudnak olyan emberről, akit akármilyen okból kihűlés veszélyeztethet, tárcsázzák az ingyenesen hívható 112-es telefonszámot, illetve jelezzék a lakóhely szerint illetékes önkormányzatnak!

   Fontos, hogy tudjunk a jogszabályi változásokról is!

  A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) 178.§ (1) pontja szerint, aki életvitelszerűen közterületen tartózkodik, az szabálysértést követ el.

  Mellőzni kell a szabálysértési eljárás megindítását és helyszíni figyelmeztetést kell alkalmazni, ha az elkövető a rendőr felszólítására az elkövetés helyét elhagyja, vagy az elkövető a jelenlévő hatóság vagy más szerv vagy szervezet felajánlott segítségét elfogadva együttműködik a hajléktalan személyek részére fenntartott ellátások igénybevétele érdekében.

  Akit 90 napon belül 3 alkalommal a szabálysértés elkövetése miatt a helyszínen figyelmeztettek, azzal szemben az újabb elkövetéskor a szabálysértési eljárás megindítása nem mellőzhető.

  Életszerű tartózkodásnak tekinthető minden olyan magatartás, amely alapján megállapítható, hogy a közterületen való életvitelszerű tartózkodás a lakó-és tartózkodási hely, valamint egyéb szállásra való visszatérés szándéka nélkül, a közterületen való huzamos tartózkodás érdekében valósul meg, és a közterületen való tartózkodás körülményeiből, vagy a magatartásból arra lehet következtetni, hogy a jellemzően lakóhelyül szolgáló közterületen végzett tevékenységet - így különösen alvás, tisztálkodás, étkezés, öltözködés, állattartás - az elkövető a közterületen rövid időnként visszatérően és rendszeresen végzi.

  Szabálysértés miatt pénzbírság nem szabható ki, az elkövetésén tetten ért személlyel szemben helyszíni bírság kiszabásának nincs helye.

  A bíróság elé állítás érdekében a szabálysértés elkövetőjét a rendőrségre elő kell állítani, meg kell hallgatni és szabálysértési őrizetbe kell venni. A rendőrség a szabálysértési őrizet ideje alatt gondoskodik az elkövető tisztálkodásáról és tiszta ruhával történő ellátásáról.

  Ha a meghallgatás során az elkövető úgy nyilatkozik, hogy a közérdekű munka végzését vállalja, akkor az előkészítő eljárást lefolytató szerv a szabálysértési őrizet ideje alatt intézkedik a foglalkoztathatósági szakvélemény beszerzése iránt. Ha az elkövető a közérdekű munka elvégzést nem vállalja, elzárás szabható ki. Ha a bíróság elzárás büntetést szab ki, ennek azonnali foganatba vételét rendeli el. A kiszabott közérdekű munka végrehajtására az elkövetés helye szerinti településen kerül sor.

  Az eljárás alá vont személyt a szabálysértés elkövetésének időpontját megelőző hat hónapon belül már két ízben jogerősen felelősségre vonták szabálysértés elkövetése miatt, az ismételten elkövetett szabálysértés miatt közérdekű munka nem szabható ki, valamint figyelmeztetés intézkedés nem alkalmazható.

© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by