Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja
Képes krónika (10)
2023. October 30.

Rövid összefoglaló az elmúlt két hónap fontosabb eseményeiről

Szeptember elején a budapesti közfoglalkoztatási kiállításon vettünk részt, ahol nagy sikere volt a nagyhalászi almalének, és még e hónapban részt vettünk a Vármegyei Közfoglalkoztatási kiállításon is. Termékeinknek itt is nagy sikere volt.
 
A Kormányablak területén került kialakításra a Takarék bankautomata, mely a régi Takarék épületben lévő automata megszüntetését követően lesz azonnal használható.
 
Szeptember végén Testületi ülésünk volt, a következő témákban értekeztünk:
- Elfogadtuk a Református óvoda, polgárőrség és az Önkéntes tűzoltóság 2022. évi beszámolóját.
- Módosítottuk a költségvetési rendeletünket a bevételi és kiadási oldalon történt változások miatt.
- Döntöttünk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához való csatlakozásról.
- Elfogadtuk a Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásának igénylését.
- Elfogadtuk a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és térítési díjainak megállapításáról szóló rendelete tervezett módosítását.
- Kiválasztottuk a Roma Közösségi ház projekthez tartozó eszközök beszerzéséröl szóló nyertes ajánlatot.
 
Október elején kellemes feladatomnak tettem eleget, hisz 90. születésnapjuk alkalmából köszönthettem egy ikerpárt Kácsor Antalnét és Berecz Jánosné Annuska nénit.
 
Október 10-én munkaterület-átadás volt a 3834-es főutunk, a körforgalomtól a Kossuth utca Tiszatelek felé a helységjelző tábláig történő felújítása okán.
 
Októberben rendkívüli testületi ülésen döntöttünk az idősek otthona energetikai pályázatának nyerteséről, hőszivattyú és egy 50 KW-os napelem rendszer kiépítése a feladat. Elfogadtuk a Külterületi szennyvíz rákötések Nyírségvíz Zrt. által meghatározott szakfelügyeleti díjak átvállalását.
 
Tiszatelken ünnepélyes keretek között átadásra került 11 önkormányzat szennyvízberuházása, melyben Nagyhalász Városa is érintett volt a külterületeken.
 
Október 24-én Leader HBB (helyi bíráló bizottság), azt követően pedig elnökségi ülés volt. Ez a 2017-2023 támogatási időszak utolsó olyan ülése, ahol pályázatokról döntöttünk. Az említett időszakban 125 db támogatási kérelem érkezett be, melyből 30 db támogatási kérelem visszavonásra került. A rendelkezésünkre álló keretből ezen időszak alatt 19 nagyhalászi vállalkozás 73 millió Ft támogatásban részesült.
 
Budapesten Réthy Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár emléklapot adott át az önkormányzatoknak a közfoglalkoztatási kiállításon való részvételért.
 
Standunk a SzSzB. vármegyei közfoglalkoztatási kiállításon.
 
Kácsor Antalné Irénke néni 90 éves. Isten éltesse sokáig!
 
Berecz Jánosné Annuska néni 90 éves. Isten éltesse sokáig!
 
Megkezdődött a Kossuth utca felújítása, a kiemelt szegélyek cseréjével és az aszfalt burkolat felújításával.
 
A szennyvíz beruházás ünnepélyes átadása. Nagyhalászban a külterületen már kötnek a lakosok a hálózatra.
 
A Magyar közút munkatársai az Arany János utcán közel 2 km hosszon újítják a padkát.
 
Az Arany János 116. szám előtt, ahol korábbi esőzésekkor mindig víz állt, a mostani állapot a pénteki jelentős esőben.
 
A befogadóban jól látszik, hogy a rendszer jól működik. Az Arany János utca csapadékvize eljut a Malom úton lévő csatornáig.
 
A másik nagyon problémás hely a Tiszarádi (Kígyós) kereszteződése volt. Most a csapadékvíz akadály nélkül halad a rendszeren.
 
Jól halad az Arany J. 55. szám alatt lévő szociális bérlakás felújítása.
 
A roma közösségi ház a Petőfi utca végén.
 
                                                                                    Tisztelettel: Orosz Károly Zsolt polgármester

 

© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by