Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja
Képes heti krónika (5)
2023. June 06.

Az elmúlt hét történéseiről

Az elmúlt héten képviselőtestületi ülésen tárgyaltuk meg az aktuális eseményeket:
 
1. Elfogadtuk a 2022. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletet.
Az Önkormányzat zárszámadási beszámolója tartalmazza a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, a Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal, valamint az Anóka Eszter Városi Könyvtár és Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház beszámolóját is. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént. A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.
 
A 2022. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. 2022-ben több képviselőtestületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe.
A költségvetésben vállalt feladatok teljesültek, az intézmények zavartalan működése biztosított volt a gazdálkodási időszak alatt.
 
2.Belső ellenőrzés 2022. évi összefoglaló jelentésének elfogadása.
A belső ellenőrzés kiterjedt a civil szervezeteknek adott támogatások vizsgálatára, Polgármesteri hivatalban a gazdálkodási szabályzatok vizsgálatára, a városi könyvtárban a pályázatai forrásból beszerzett tárgyi eszközök nyilvántartásának vizsgálatára, a Művelődési házban a gazdálkodási szabályzatok vizsgálatára, a Roma Nemzetiségi önkormányzat 2021. évben kapott működési támogatás felhasználásának vizsgálatára.
A vizsgálat nem tárt fel hiányosságokat, a jegyzőnek nem kellett intézkedési tervet készítenie.
 
3.A gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2022. évi átfogó értékelését a Képviselő Testület elfogadta.
 
4. Szerződés kötése nyári gyermekétkeztetési feladatok ellátására.
A szünidői gyermekétkeztetés keretén belül 2022 – ben ingyenes étkezésben részesült a tavaszi szünetben 30, a nyári szünetben 153, a téli szünetben 27 hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. Az étel előre kicsomagolt állapotban került kiosztásra. A Polgármesteri hivatal az egyszer használatos műanyag dobozt és a táskákat saját költségből biztosította. Egy adag normatívája 570 Ft/ adag, mely évek óta nem változik. Az előterjesztésben az idei évre 870 Ft/adag összegben fogadtuk el a legkedvezőbb ajánlatot.
 
5. Kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazása.
A képviselő-testület minden évben megjutalmazza azokat az általános és középfokú iskolás gyerekeket, akik országos tanulmányi vagy sportversenyre kijutottak. A Csuha Antal Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola nevelési-oktatási intézmény elküldte levelét, melyben tájékoztatott az intézmény sakk és angol országos versenyeinek eredményeiről, a középiskolai tanulók eredményeiről pedig az érintett szülőkön keresztül értesülünk. A döntés alapján az országos versenyen részt vett gyermekek 25 000 ft jutalomban részesülnek a felkészítő tanárok pedig 20 000 ft-ban.
 
6. Helyi értéktár bizottság tagjainak megválasztása.
A kulturális és oktatási bizottság és a testület javaslata alapján az értéktár bizottság tagjai a következők: a kulturális bizottság elnöke Újhelyiné Magyari Zsuzsanna, a Művelődési ház vezetője Szabó Zoltán, Kovácsné Fekete Krisztina és Tompa Anita lesz a jövőben.
 
7. Települési rendezési terv módosításához több határozatot kellett hozni, melyet Németh András és Láda Miklós helyi vállalkozók kértek vállalkozási tevékenységük bővítéséhez.
 
8. A Nagyhalászi Szolgáltató Nonprofit Kft TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00009 kódszámú pályázatával kapcsolatos döntések meghozatala. A beadott pályázaton nyert a KFT. 245 millió forintot, melyet vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében önkormányzati tulajdonú területen raktár és ipari terület infrastruktúrájának kialakítására fókuszál. A projekt célja új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése a kevésbé versenyképes térségekben működő, betelepült vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén, a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül. Mivel még nincs egy teljes lezárt gazdasági éve a KFT.-nek az önkormányzat fedezetet biztosít, hogy megkaphassa az előleget a pályázat elindításához. A fedezetet a Multifunkciós ház biztosítja, melyet a Képviselő Testület egyhangú döntéssel elfogadott.
 
Csütörtökön a megszokott állófogadás keretében a Csuha Antal Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola versenyeken részt vett, tehetséges gyermekeket jutalmazta, ahol az Önkormányzat nevében átadtam az elismeréseket a felmenő rendszerű országos versenyen való résztvevőknek.
 
Országos versenyen részt vett gyerekek jutalmazása.
 
 
A 2 X 240 m2 alapterületű raktárként funkcionáló csarnok, melyet már megnyert a KFT, engedélyes tervvel rendelkezik és hamarosan közbeszerzés után a kivitelezés következik.
 
 
A Csuha Antal általános iskola családi napját, önkormányzatunk ugrálóvárral tette színesebbé.
 
 
Tisztelettel: Orosz Károly Zsolt polgármester
 

 

© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by