Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja
Év végi polgármesteri beszámoló
2021. December 25.

Visszatekintés az 2021-es év eseményeire, tájékoztatás a jövőre megvalósuló fejlesztéseinkről

Nagyot fordult a világ az elmúlt egy évben. Tavaly még aggódva vártuk az oltóanyagot, mintegy egyetlen esélyt a hatékony védekezésre, a kormány által hozott intézkedéseket igyekeztünk betartani, vigyáztunk szeretteinkre és egymásra. A vakcina megérkezése után fellélegezhettünk, aki felvette a második oltást is, még ha el is kapja a vírust, jellemzően enyhébb tünetekkel vagy tünet nélkül vészeli át a betegség lefolyását. Jelenleg a harmadik oltást vettük, vesszük fel.

 

Most, karácsony előtt sajnos megint nagyon sokan betegedtek meg. Kérek minden felelősen gondolkodó lakost, hogy használjunk maszkot, tartsuk be a kormány utasításait és vegyük fel a szükséges védőoltást! Az elmúlt időszakhoz hasonlóan igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy minél kevesebb megbetegedéssel vészeljük át ezt az időszakot, és szeretteinkkel együtt ünnepelhessünk. Ehhez azonban fegyelem és türelem szükséges mindenki részéről. Megköszönöm minden nagyhalászi lakosnak a járványhelyzetben tanúsított türelmes, együttműködő és segítőkész magatartását, mely elengedhetetlen ebben a nehéz helyzetben.

 

Hosszan tartó betegséget követően az idei évben fájó szívvel búcsúztunk dr. Földi István önkormányzati képviselőnktől, szeretett háziorvosunktól is. A választási törvény rendelkezése alapján helyére a választáskor a következő legtöbb szavazatot elérő lép, így kinevezését követően Oláh Csaba kezdhette meg munkáját az önkormányzat képviselőtestületében.

 

Fejlesztések:

 

Az elmúlt egy évben számtalan feladatot igyekeztünk megoldani. Még a 2014 – 2020 – as Uniós támogatási ciklus terhére sikerült az idén kettő projektet is elnyernünk:

 1. A leromlott városi területek rehabilitációja két elemből tevődik össze:

- az egyik a Soft tevékenység, mely célja Nagyhalász leszakadó, szegregált városi területein élő lakosság közösségi és egyéni fejlesztése a társadalmi integrációjuk érdekében. Erre 120 millió Ft-ot biztosít a pályázat.

- A másik eleme a „Hard” elnevezésű tartalom, mely 365 millió Ft összeggel járul hozzá Városunk további fejlődéséhez. Ennek tartalma főleg az akcióterületen lévő fejlesztésekhez kötődik: útfelújítások (a Petőfi utca felújítása a Júliától az új utcáig, Pusztatemplom utca szélesítése, Hunyadi utca felújítása a Pusztatemplomtól a Bocskai utcára vezető gyalog útig, a Gyalog út aszfaltozása, Ibrányi úton a Gyár oldalában járda felújítása), továbbá 3 db szociális bérlakás kialakítása (Petőfi utcán a Bor féle ikerház, az Arany J. közben a Hajdú Imréné féle lakóházból, egy szolgálati lakás a Hunyadi utca végén a Hagymási Zoltán féle ingatlanból). Végül egy közösségi ház építése a Kakas itatóval szemben ahol helyet kap a Roma kisebbségi önkormányzat is.

A tél folyamán a közbeszerzés megtörténik az épület felújításokra és tavasszal elkezdődhet a kivitelezés. Erre a forrás már az önkormányzat rendelkezésére áll.

 1. Csapadékvíz-hálózat felújításának második üteme az Ószőlő utcától a Zrínyi utca kereszteződéséig tart, pályázat keretében 307 millió forintot nyertünk. A műszaki megoldás tartalmazza a Malom utcán zárt hálózat építését a befogadóig, és az Arany János úton mindkét oldalon folyókák, átereszek, vízelvezető árkok kialakítását a csapadékvíz akadálytalan elfolyása érdekében. Ennek a forrása szintén rendelkezésre áll, a kiviteli terv elkészült és a közbeszerzés után tavasszal kezdődhet a felújítás.

 

Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselőnk arról az örömhírről tájékoztatott, hogy a modern kisvárosi programból a város 92 millió forintot nyert. Ebben a programban az Arany János úton felújításra kerülő csapadékvíz-hálózat mellett lévő kerékpárút kerül felújításra. Ez a fejlesztés szintén tavasszal kezdődik. A Képviselő Úrral folyamatosan azon dolgozunk, hogy Nagyhalász méltó legyen városi rangjára.

 

A Belügyminisztérium 20 millió Ft támogatással lehetőséget biztosít önkormányzati belterületi út felújítására, mely a Hunyadi utcának a Bocskaira vezető gyalogúttól az Ibrányi útig terjedő szakaszát érinti. A támogatási összeg itt is rendelkezésre áll, a közbeszerzés megtörtént, tavasszal kezdünk.

A led-es közvilágítás lámpatestei felszerelésre kerültek, a látvány magáért beszél. Az erősebb és irányított fényforrások már nem világítanak be az ablakokon, de amit kell, azt sokkal tisztábban látjuk. A jövőben folyamatosan fogjuk bővíteni a sötétebb útszakaszokon is.

A Covid-járvány következményeinek enyhítésére hárommillió forintot kaptunk, melyet a művelődés területén kell elkölteni. Ebből a forrásból a Művelődési ház előterének a felújítását végeztük el: teljes aljzatcsere történt víz- és hőszigeteléssel, új burkolattal, és természetesen a festés sem maradhatott el.

A Natúr gyümölcslé-előállító üzem helyszíne és tartalma az építési költségek jelentős növekedése miatt megváltozott: a helyszín a régi paplanüzem lett, melyet az Agro-Halász Kft.-től vásároltunk meg. Az épület felújítása folyamatban van, a technológia legyártásra került. Ennek a forrása is rendelkezésre áll, 230 millió Ft. Várhatóan március végén lehet indítani a próbaüzemet.

Hatalmas előrelépés történt a külterületi szennyvíz kérdésében is. Aláírtuk a vállalkozási szerződés módosítását, melyben Homoktanya, Mágasor, Kecskés-tanya vonatkozásában elkészül a szennyvíz csatornahálózat. A fejlesztés érdekében az érintett külterületi szakaszt belterületté kell átminősíteni, így a külterületi lakosaink két régi álma valósul meg egy pályázat keretében. A tervezéshez a munkaterület átadása megtörtént, a kivitelező elmondása szerint áprilisban várható a fejlesztés megkezdése, melynek költsége megközelítően egymilliárd Ft.

A kézilabdacsarnok építése már-már kételyeket ébreszt sokunkban, de reménykedünk, hogy elérhető távolságban van a megvalósítás, a kiviteli szerződés aláírásra került. Az OPUSZ - Titász szakemberei elkezdték a 3X125 Amper kiépítését, mely a Petőfi téren át a Református templom mellett érkezett a helyszínre.

Felújításra vár még a 3834 – es főut külterületi szakaszából a Mága híd - tol Halász felé még 1 km. Ennek a szakasznak a munkaterület átadása megtörtént, és márciusban kezdik a munkálatokat. A belterületen a felújítandó szakasz tervezése folyamatban van, a jövő év végére a Magyar falu program forrásából elkészül. Megkerestem a Magyar Közút megyei igazgatóságát azzal a kéréssel, hogy a Bodó hegyi kereszteződében a megnövekedett balesetek elkerülése végett körforgalom kialakításának lehetőségét vizsgálják meg. A közútfejlesztést a Kótaj és Kemecse polgármesterei is támogatják. A visszajelzés alapján a TOP plusz pályázat lehetőséget biztosít a jövőben a megvalósításhoz.

A közfoglalkozásban dolgozók ki – ki képzettségének megfelelően minden évben hozzátesznek az értékteremtő munkához. Az idén is sikerült maradandó, hasznos értéket teremteni: járdafelújítások a temetőparkoló mellett, a Bem utcán és a Tiszarádi utcán, a Bocskai utcán csapadékvíz-elvezető felújítása, a technika teremnél korlát kialakítása, az Arany János 118. szám alatt előtető kialakítása. A mezőgazdasági programban újabb három hektár almaültetvény telepítése, cékla termesztése, spárga termesztés mellett a meglévő gyümölcsösök gondozása-ápolása volt az ott dolgozók feladata. Az utcákon dolgozók pedig a szebb és tisztább környezetünk érdekében folytatták tevékenységüket. Becsüljük meg őket!

A jövő terveit Nagyhalász Városfejlesztési Stratégiájában rögzítettük, mely a 2021 -2027 Uniós Támogatási időszakhoz igazodik. A dokumentumban szereplő fejlesztési célok nem csak az új „TOP plusz” lehetőségre összpontosít, hanem az egyéb programok (VP, KEHOP stb.) és számos forrás eléréséhez vezető pályázati kiírásokra is.

 

A Városfejlesztési Stratégia főbb tartalmi elemei:

 1. Összekötő gyűjtőút kialakítása a körforgalomtól a Rákóczi utcáig
 2. Bérlakások kialakítása az új gyűjtőút mellett
 3. Szolgáltató inkubátorház építése a kézilabda csarnokkal szemben
 4. Zöldterület fejlesztés, játszóterek, kondiparkok kialakítása
 5. Új háromcsoportos bölcsőde építése
 6. Gazdasági inkubátor ház létesítése
 7. Felnőtt orvosi rendelő fejlesztése
 8. Rétközi ipari terület rekultivációja
 9. József Attila utca további fejlesztése

Az előzőekben felsorolt fejlesztésekhez szükséges döntéseket a testülettel megvitatva, közösen hoztuk meg. Az utóbbi években szemmel láthatóan fejlődik Nagyhalász. Azon dolgozunk, hogy városunk minél élhetőbb, szebb legyen, és fiataljainkat megtartó otthont biztosítson.

 

Kívánok Magam és a Képviselő Testület nevében minden kedves nagyhalászi lakosnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és egészségben, eredményekben gazdag, boldog új évet!

 

Orosz Károly polgármester

© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by