Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja
Az engedély nélkül fúrt kutak engedélyezéséről
2018. October 18.

Tájékoztató a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakvízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról

Az utóbbi időben rengeteget foglalkozott a média az engedély nélkül fúrt vízilétesítmények engedélyeztetésének témakörével. Az Országgyűlés 2016. után 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt, amely 2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni. Tekintettel arra, hogy a törvény nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutak között, így ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok között.

 A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet (a továbbiakban: KHVM rendelet) szerint. Fontos, hogy a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) szerint tervdokumentációt csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik. A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell a KHVM rendelet által előírt adatokat.

Letölthető dokumentum a kutak eljárásjogi szabályairól : ITT

A  vízilétesítmények (kutak) vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról Kropkó András ügyintézőnél tájékozódhatnak a Polgármesteri Hivatalban.

© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by