Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja
ÁLLÁSHIRDETÉS VÉDŐNŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
2019. June 10.

A munkavégzés helye: Nagyhalász Város közigazgatási területe

1.) Jogviszony időtartama:

 • Határozott idejű munkaviszony

2.) Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

3.) A munkavégzés helye:

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4485 Nagyhalász Város közigazgatási területe

4.) A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben foglalt feladatok ellátása, valamint az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3) NM rendeletben foglaltak végrehajtása a mindenkori szakmai irányelveknek és útmutatóknak megfelelően, a Nyíregyházai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály szakmai irányítása alapján.

5.) Munkabér és juttatások

 • A munkabér megállapítására a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

6.) Pályázati feltételek

 • Főiskola, védőnő
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság

7.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • Végzettséget igazoló okirat másolata
 • Részletes szakmai önéletrajz

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy a hatósági bizonyítványt megkérte

8.) A munkakör betölthetőségének időpontja

 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

9.) A pályázat benyújtásának határideje: 2019. Július 02.

 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hornyákné Kató Izabella nyújt a 06-30/739-0282. telefonszámon.

10.) A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, pályázatnak a MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft címére történő megküldésével (4484 Ibrány, Nagyhalászi út 1.)
 • Elektronikus úton „Álláshirdetés védőnő” megjelöléssel a ibrany@gmail.com e-mail címre

11.) A pályázat elbírálásának határideje: 2019. Július 08.

12.) A pályázati kiírás további közzétételének helye:

© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by