Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja
ÁLLÁSHIRDETÉS GYÓGYTORNÁSZ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
2020. May 29.

A munkavégzés helye: Dr. Béres József Egészségügyi Centrum

 

1.) Jogviszony időtartama:

 • Egy évre szóló határozott idejű munkaviszony

2.) Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes vagy részmunkaidő,

3.) A munkavégzés helye:

 • Béres József Egészségügyi Centrum
 • 4484 Ibrány, Nagyhalászi út 1.

4.) A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Gyógytornász feladatainak ellátása, a mindenkori szakmai irányelveknek és útmutatóknak megfelelően.

5.) Munkabér és juttatások

 • A munkabér megállapítására a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

6.) Pályázati feltételek

 • Főiskola, gyógytornász
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Legalább két év gyakorlati idő
 • Kamarai tagság (MESZK)
 • Érvényes egészségügyi alkalmasság

7.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Pályázati feltételek között előírt okiratok másolata
 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy a hatósági bizonyítványt megkérte

8.) A munkakör betölthetőségének időpontja

 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

9.) A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szegedi Tibor Zsolt nyújt a 06-30/955-0687 telefonszámon.

10.) A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, pályázatnak a MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft címére történő megküldésével (4484 Ibrány, Nagyhalászi út 1.)
 • Elektronikus úton „Álláshirdetés gyógytornász” megjelöléssel a ibrany@gmail.com e-mail címre

11.) A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 10.

12.) A pályázati kiírás további közzétételének helye:

© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by