Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja
A Nemzeti Agrárkamara közleménye
2018. December 19.

December 31-ig lehet elvégezni a gyümölcsültetvény-bejelentést

Az év végéig lehet szankciómentesen bejelenteni az engedély nélkül telepített gyümölcsültetvényeket. A 2018. január 1. előtt engedéllyel telepített ültetvények használóinak adategyeztetés céljából szükséges az adatszolgáltatás.

A gyümölcsültetvények telepítésének bejelentését, valamint a meglévő ültetvények nyilvántartását, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tftv.) szabályozza. 2018. január 1-jétől megváltoztak a gyümölcsültetvények telepítésének engedélyezésére valamint a meglévő ültetvények nyilvántartására vonatkozó előírások.

A Tftv. előírja a gyümölcsültetvény kataszter vezetését, amelynek felállításához a 2018. január 1-je előtt telepített ültetvényeket is nyilvántartásba kell venni. A kataszter közhiteles nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartási kötelezettség a 2500 négyzetmétert meghaladó gyümölcsültetvényekre vonatkozik. Ugyanakkor a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a 2018. január 1-je előtt engedély nélkül eltelepített 2500 négyzetméternél nagyobb gyümölcsültetvényeket 2018. december 31-ig szankció nélkül lehessen bejelenteni nyilvántartásba vételhez a területileg illetékes telepítési hatósághoz.

A bejelentési kötelezettség az ültetvény használójára vonatkozik. Az ültetvénnyel kapcsolatos adatokat a telepítési hatóság által rendszeresített 2. számú adatlap kitöltésével (amely itt érhető el) lehet benyújtani a területileg illetékes telepítési hatósághoz (a megyeszékhely szerinti járási hivatal e feladatokat ellátó szervezeti egysége). A 2. számú adatlap kitöltésén kívül más dokumentum benyújtására nincs szükség. A bejelentés illetékmentes.

Az adatlap az alábbi adatokat tartalmazza: a földhasználó adatait beleértve a MÁK (korábban MVH) ügyfél-nyilvántartási számát; az ültetvény jellemzőre vonatkozó adatokat; az adatok valóságnak való megfeleléséről szóló nyilatkozatot.

Kérjük, hogy minden esetben tájékozódjanak az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal által közzétett adatlapokkal és kitöltési útmutatóval kapcsolatban.

A bejelentések valóságtartalmát az illetékes telepítési hatóság (a megyeszékhely szerinti Járási Hivatal e feladatokat ellátó szervezeti egysége) a helyszínen ellenőrizheti. A bejelentési kötelezettség elmulasztása 20 000 - 50 000 forintig terjedő bírság kiszabását vonhatja maga után (a Tftv. 64.§ (2) bekezdés a) pontja alapján).

A 2018. január 1. előtt engedéllyel telepített ültetvények használóinak adategyeztetés céljából szükséges az adatszolgáltatás.

A gyümölcsültetvények nyilvántartásba vételét fogadó megyeszékhely szerinti járási hivatalok címe és elérhetősége itt található.

Az adatlapokat az alábbi módon lehet benyújtani:

  • természetes személyek a bejelentéseket papír alapon, postai úton a megyeszékhely szerinti járási hivatalokhoz vagy e-papíron elektronikus úton;
  • gazdálkodó szervezetek (cégkapun), egyéni vállalkozók (ügyfélkapun) elektronikus úton kötelezettek a bejelentés benyújtására.

Az elektronikus benyújtásra szolgáló felület a https://epapir.gov.hu/ címen érhető el. Az e-papír felületen a megyei kormányhivatal, megyeszékhely szerinti járási hivatal, mint címzett megjelölése után, a kormányhivatali ügyek, majd a földművelésügyi- és mezőgazdasági igazgatási feladatok kiválasztásával, és az adatlap becsatolásával lehet a bejelentést elektronikusan megküldeni. E-mailben küldött beadványt a telepítési hatóság nem tud befogadni.

                                                                                                                          Nemzeti Agrárkamara

© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by