Pályázatok
Nagyhalász Város Honlapja
25 éve Város Nagyhalász
2018. December 04.

2018. december 1-én ünnepeltük várossá válásunk 25. évfordulóját

Jubileumi ünnepünknek, a Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház adott otthont, amelyen részt vett többek között Szűcs Sándor az Ibrányi Járási Hivatal vezetője, Bíró Sándor Szalóka polgármestere és a település küldöttsége, Dombi Attila Sarmaság polgármestere és Trencsényi Imre Ibrány város alpolgármestere. Elfogadta meghívásunkat Ferenc Róbert rendőr ezredes, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály osztályvezetője, Lengyel Róbert rendőr százados- városunk őrsparancsnoka és Dohanics László történész a Kállay Gyűjtemény vezetője.  Megjelentek városunk képviselőtestületének tagjai, az intézmények vezetői és az eseményt jelenlétükkel megtisztelő városlakók.

 A rendezvény moderátori szerepét, a már Tőle megszokott magas színvonalon Ujhelyiné Magyari Zsuzsanna töltötte be.

  Ünnepségünk kezdetén a Nagyhalászi Református Óvoda Halacska csoportjából Asztalos Boglárka, Boros Eliza, Rácz Gergő József előadásában K. László Szilvia: Tarisznyába való versét hallgathatták meg vendégeink. Felkészítő nevelőik Berecz Istvánné és Azariné Béres Gizella voltak.

 Orosz Károly polgármester ünnepi beszédében felidézte, hogy a belügyminiszter előterjesztésére Göncz Árpád köztársasági elnök Nagyhalász községnek 1993. október 25. napján városi címet adományozott, mely 1993. december elsején lépett hatályba. Beszélt a 25 év alatt megvalósult fejlesztésekről és a jövő időszakra vonatkozó terveiről. Zárszavában méltatta elődei városépítő tevékenységét és köszönetet mondott minden városlakónak a szorgalmas munkásságáért.

Szűcs Sándor járási hivatalvezető ünnepi beszéde után elismerések adományozására került sor. A díszpolgári cím és egyéb kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 7/2007.(IV.11.) számú önkormányzati rendelet alapján Nagyhalász Város Képviselőtestülete „Nagyhalászért Emlékplakett” címet adományozott Podlovics Zoltánné Nagyhalász, Árpád u. 16/a. szám alatti lakos részére.

„Podlovics Zoltánné 1975-ben kezdte nevelőmunkáját Nyíregyházán az akkori „Anyás- Csecsemő Intézetben”, ahol szülő nélkül maradt gyermekek nevelését, gondozását és nem utolsósorban „anya pótlását” kellett végeznie. Nehéz feladatát nagy elhivatottsággal tette a mindennapok során. Továbbtanulási szándékkal a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolára jelentkezett, ahol sikeres tanulmányainak befejezését követően óvónői diplomát szerzett. Ennek alapján a lakóhelye szerinti óvodában helyezkedett el. Beosztott óvodapedagógusként is mindig óriási hivatástudattal, odaadással, gyermek-, és emberszeretettel végezte a nagyfokú szociális hátránnyal óvodába kerülő gyermekek nevelését és oktatását. Sikeres pályázatát követően 1995-től óvodavezetői feladatokkal bízták meg, melyet 2015-ös nyugállományba vonulásáig látott el. Emberi tulajdonságaival és vezetői tevékenységével nagyban hozzájárult az intézmény sajátos arculatának kiépítéséhez, munkatársaival mindig türelmes és őszinte lévén hozzájárult ahhoz, hogy az óvodában jó és családias légkör uralkodjék. A munkahelyi kötelezettségei mellett tevékeny részese volt településünk közéletének. Eleinte külsősként bizottsági tag, majd 2002-2006-ig önkormányzati képviselő, az oktatási és kulturális bizottság elnöke. Kreatív ötleteivel számos program, rendezvény létrehozója, szervezője. 2014-ben a Tiszántúli Református Egyházkerület elismerő oklevéllel ismerte el munkáját, 2015-ben a pedagógus nap alkalmából kiemelkedő óvodapedagógiai munkájáért Brunszvik Teréz-díjban részesült.”

 A Nagyhalászért emlékplakett átadása után a városunk közösségi életében végzett kiemelkedő tevékenységéért a „Városnapi Emléklap”elismerést vehették át a Nagyhalászi Civilek Egyesülete, az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület, a Nagyhalászi Eszterlánc kézműves egyesület, a Nagyhalászi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Nagyhalászi Polgárőrség, a Nagyhalászi Sportegyesület, az Aprófalva Hagyományőrző Népdalkör egyesület, a Kultúra Nova Kulturális egyesület, a Fontos vagyok magamnak klub képviselői, továbbá Tompa Anita, Szőke Lászlóné, Dombi Attila János - Sarmaság polgármestere és Bíró Sándor - Szalóka polgármestere.

 Már hagyományosan a Városnapon kerül átadásra a 2008-ban alapított Kállay András Díj. A rangos elismerést Dohanics László történész, a Kállay Gyűjtemény vezetője adta át Kormány Gábor 8. g osztályos tanuló részére

  Ezen a rendezvényen vehette át Nagyhalász Város képviselő-testületének 63/2017. (VIII. 30.) rendelete értelmében a „Tiszta udvar, rendes ház” emléktáblát Budaházi Emil Nagyhalász, Gyulai Pál u 17. és Bor Mihály Bertalan Nagyhalász, Arany János u 185. szám alatti lakosok, akik lakókörnyezetük szépítése miatt érdemelték ki ezt a fajta elismerést.

 Az est további részében a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium Táncművészeti tagozatának néptánc előadása szórakoztatta a közönséget. A műsorukban szereplő koreográfiák a táncművészeti tagozat mestereinek és mesternőinek munkái.

Előadásukban vajdaszentiványi sebes forduló, csárdás és cigánycsárdás, majd szlavóniai ugrós és libbenős elevenedett meg egy szólista pár lábán. A műsoruk második részében györgyfalvi legényes, ajaki lánytáncok és széki férfitáncok, majd zárásként gömöri csárdást, vasvári verbunkot és friss csárdást láthattak a növendékek tolmácsolásában.  Az iskola végzett növendékei megtalálhatók az ország valamennyi hivatásos táncegyüttesének tánckari tagjai, illetve vezető táncos szólistái között. A műsorban fellépő táncosok sikeresen mutatkoztak be különböző szakmai versenyeken, városi rendezvényeken, fesztiválokon úgy együttesi, mint szólisztikus formában. Fiatal koruk ellenére több díjat is magukénak tudhatnak. A 11-12. évfolyamos növendékek közül többen büszkélkedhetnek “gyöngygalléros” és “ezüstpitykés” szólótáncosi címmel, továbbá néhányukkal a Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató műsorában is találkozhattak már.

 Az ünnepség zárásaként a Szózat hangjai csendültek fel a teremben, majd a házigazdák mindenkit vendégül láttak az iskola ebédlőjében egy színvonalas állófogadáson.

 Isten éltesse sokáig szeretett városunkat és annak valamennyi lakóját!

Lisovszki Róbert
Fotók: Szentpéteri Szabina
© 2018-2024 www.nagyhalasz.hu | powered by