Nagyhalász Város Honlapja

Kerékpárosbarát fejlesztés

 

„Kerékpárosbarát fejlesztés Nagyhalászban a József Attila és Ibrányi utcákban”
TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00019

PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

kedvezményezett neve: Nagyhalász Város Önkormányzata
támogatás összege: 92.552.798 Ft
támogatás mértéke: 100 %
a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.

projekt tartalmának rövid bemutatása
 
Nagyhalász Város Önkormányzata kerékpárutat tervez megépíteni a város József Attila és Ibrányi utcáin. A fejlesztés keretében 778 m hosszúságú kerékpárút kerül megépítésre irányhelyes, nyitott kerékpársáv kialakításával.
A fejlesztést az Önkormányzat konzorciumban valósítja meg, konzorciumi partnere: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal.

A projekt általános célja Nagyhalász városrészen a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedés megvalósítása.

Átfogó cél, hogy Nagyhalász városrész kerékpáros barát területté váljon.

A tevékenység eredményeként létrejön a településrész kerékpárforgalmi alaphálózata 0,778 km hosszan. Az országos kerékpárút Nyíregyháza – Szabolcs – Tokaj meglévő kerékpárút hálózathoz csatlakozik a megvalósítandó rész. A 3821–es út mellett elhaladó kerékpárútból az Ibrányi utcán keresztül a József Attila utcán tovább az állami tulajdonú 3834-es út becsatlakozásába (a Kossuth utca) végződne.

Tiszatelek községgel közösen tervezzük a két települést összekötő kerékpárút megépítését, mely tovább haladna Dombrád – Kisvárda irányába. A beruházás a munkaerő mobilitásának környezetbarát infrastrukturális fejlesztésével közvetett módon hozzájárul a foglalkoztatottság növekedéséhez, a megye gazdaságfejlesztési célkitűzéseihez. Csak ezen a belterületi útvonalon lehet a későbbiekben csatlakozni a meglévő kerékpárút hálózathoz.

Települések vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása:
Nagyhalász legsűrűbben lakott belterületi részén található a József Attila utca. A felújításra kerülő út 100% -os önkormányzati tulajdonban van.
Ebbe az önkormányzati utcába 6 db másik önkormányzati utca csatlakozik és vezeti a forgalmat az állami közutak felé. A József Attila utcán található 5 kereskedelmi egység és 1 óvoda. Az adatok is igazolják, hogy az egyik legforgalmasabb utcája Nagyhalásznak. Az érintett szakaszon Ibrányi és József Attila utcákon – kerékpáros közlekedést elősegítő kerékpársáv kialakítása, valamint a kerékpársáv kialakításának folyamodványaként tervezett burkolat felújítások, járdaépítés és csapadékvíz elvezetés kialakítása történne meg azért, hogy a biztonságos közlekedés feltételeit meg tudjuk teremteni.

A kerékpáros-barát településrészre elkészült a beruházás területét szemléltető nyomvonalterv.
A fejlesztés keretében az alábbi műszaki tevékenységek kerülnek megvalósításra:

  • meglévő út burkolatának felújítása, szélesítése,
  • nyitott kerékpársáv kialakításra 1,25 m szélességben,
  • csapadékvíz elvezetése,

A József Attila utca érintett szakaszán, az aszfaltburkolat szélessége 3,5 -3,8 méter között változik. A Kossuth utca felőli szakaszon, az üzlettulajdonos kiegészítette az aszfaltburkolatot saját kivitelezésben, ennek a burkolatnak a minősége, teherbírása bizonytalan.

Az utcán, a csapadékvíz elvezetés, vízelvezető árkokkal lett megoldva. Az utcában, a gyalogosok es kerékpárosok, a személygépkocsikkal egy közlekedési felületen, a meglevő aszfaltburkolaton közlekednek.

A meglevő aszfaltburkolat felületi egyenetlenségeit, marással, illetve kiegyenlítő réteggel egyenletessé kell tenni. A kiegyenlítéssel egyidejűleg ki kell alakítani a burkolatszélesítés alapréteget.
Az alaprétegek elkészülte után, a teljes burkolatfelület egységes kopóréteget kap.
Fentiek alapján, jogos igényként merült fel, hogy a kerékpáros forgalom el legyen választva a gépjárműforgalomtól.

A fejlesztés során a meglévő aszfaltburkolat felületi egyenetlenségeit marással, illetve kiegyenlítő réteggel egyenletessé teszik. A kiegyenlítéssel egyidejűleg alakítják ki a burkolat szélesítés alaprétegét. Az alaprétegek elkészülte után a teljes burkolat felület egységes kopóréteget kap.

A tervezett út és kerékpársáv keresztmetszeti paraméterei:

  • Aszfaltburkolat teljes szélessége: 6,00 méter
  • Átjárható kerékpársáv (kétoldali) szélessége: 1,25 – 1,25 méter
  • Forgalmi sáv: 3,50 méter

A fejlesztés által érintett terület természetvédelmi- és tájvédelmi területet nem érint, a tervezett létesítmények elősegítik a természetes környezet fenntartását és megóvását.
Tárgyi utcákban, jelenleg 3,5 méter széles, rossz állapotú, aszfaltburkolatú út található. A kerékpárosok és a gyalogosok, a gépjármű forgalommal egy felületen közlekednek, ami, a forgalom nagyságát figyelembe véve, igen balesetveszélyes.
Fentiek alapján, jogos igényként merült fel, hogy a kerékpáros forgalom, el legyen választva a gépjárműforgalomtól. Ezen feltétel, kerékpársáv kialakításával teljesíthető.
A burkolt út mind két oldalán, 1,25 méter szélességű, a gépjármű forgalomtól, burkolati jellel ellátott kerékpársávot létesítünk.
A jelenlegi 3,5 méter szélességű aszfaltburkolatot 6 méter szélességűvé kell bővíteni, melyből 1 x 3,5 méter a gépjármű forgalmi sávja, átjárható kerékpársáv (kétoldali) 2x 1,25 méter széles.
A beruházással egyidejűleg, az utcában található meglévő csapadékvíz elvezető rendszert is át kell alakítani a megváltozott útszélességi paraméterek miatt.
Az Ibrányi utca, felújítással érintett hossza: 297,0 méter
A József Attila utca felújítással érintett hossza: 481,0 méter
2
A projekt részeként kötelező kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány megvalósítása
A projekt keretében az önkormányzat egy közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampányt fog megvalósítani.
A fejlesztés eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. A fejlesztés elősegíti Nagyhalász lakosainak a mobilitását, a munkahelyek környezetbarát elérését, a foglalkoztatás növekedését a már meglévő Nyíregyháza – Szabolcs - Tokaj kerékpárútba történő becsatlakozás révén.
A fejlesztés hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető települési környezet kialakulásához valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak teljesüléséhez.
A beruházás közvetett gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, elősegíti a munkaerő mobilitását.

Projekt komplexitása
A beruházás biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. A műszaki dokumentáció kidolgozása a szükséges egyeztetések (KHT, tervzsűri, civil szervezetek, stb.) és a jogszabályi feltételek teljesítésével készülnek.

Szemléletformáló kampány valósul meg.

A beruházás hozzá járul a közlekedésbiztonság javításához, a tervezés és megvalósítás során a közlekedésbiztonsági szempontok kiemelt figyelmet kapnak.
A beruházás megvalósítása nem vezet a környezet indokolatlan - szükséges mértéken felüli - károsításához. A tervezett létesítmények elősegítik a természetes környezet fenntartását és megóvását.

Fenntarthatóság

Az Önkormányzat tervezi a program folytatását, kiterjesztését a jövőben is a település további részeinek kerékpáros baráttá alakításával. A jelenlegi fejlesztés a kerékpárforgalom alaphálózatának kialakítását jelenti. A pénzügyi fenntarthatóság biztosított, az önkormányzat jelenleg is ellátja a meglévő útszakasz fenntartási tevékenységét.

Esélyegyenlőség

A beruházás a biztonságos közlekedés feltételeit teremti meg a kerékpárosok, de mindenekelőtt a gyerekek, idősek és fogyatékkal élők közlekedésbiztonságának a javítása érekében. (Kerékpárforgalmi Hálózati Terv kialakítása során elsődleges szempont a biztonság.)

Kerékpárút forgalmi fejlesztés esetén elősegíti a már megvalósult kerékpárutak hálózatosodását a már meglévő Nyíregyháza – Szabolcs - Tokaj meglévő kerékpár hálózathoz.
Munkába járást segítő és az ipari parkok megközelítését célzó kerékpárforgalmi fejlesztés: a már meglévő Nyíregyháza – Szabolcs - Tokaj kerékpárútba történ becsatlakozásával elősegíti a munkaerő mobilitását.
A projekt a Nyíregyháza – Szabolcs - Tokaj meglévő kerékpárútba csatlakozásával a többi település elérését teszi lehetővé, elősegítve a kerékpár-hálózatosodást.
A Nagyhalász területrész településközponthoz történő biztonságos összekötését segíti elő.

A projektbemutató letöltése .doc verzióban ITT!


© 2018-2019 www.nagyhalasz.hu | powered by